Sunday, February 5, 2012

Mengetahui Hati Manusia


Mengetahui Isi Hati Orang


Untuk mengetahui isi hati seseorang lakukanlah amalan di bawah ini dengan tanpa riyadhah dan bukhur , Tatacaranya :
Bacalah Asma’ dibawah ini 1000 x  setiap selesai Shalat fardu selama 7 Hari berturut –turut, Inilah Asma’ yang di maksud :

åä.1   éçf]   oQ [Faã    ktfeã   $q~säZ&~e   o~säs  $qU=æ8    $qte    $q~s    P9æ    P9~jA
rãqA  8qçRi  vp  qs  vã  ueã  v  oi  ä}  unQ  dýAã  äi  ga   oQ  o~æp  kfQã  oaã  ke äi  énjfQp  ÖfZVeã
 
Sumayda’in bada’in hayuutin lahuutin dabraghuutin haahiinin laytapaahayuutin Allahumma iksyif ‘an qalbii hijaabal ghaflati wa ‘allimnii maa lam akun a’lamu wa bayyin ‘an kulli maa as-alu ‘anhu yaa man laa ilaha illa huwa wa laa ma’buuda siwaahu.

Artinya : 

" Ya Allah bukakanlah dari hatiku dari penutup tirai yang selalu lalai , dan ajarkanlah padaku sesuatu yang belum aku ketahui, Dan jelaskanlah padaku dari segala apa apa yang aku tanyakan/ pinta, Wahai Dzat yang tiada tuhan selain di Allah dan tidak ada yang wajib di sembah selainnya."

Setiap mendapatkan bacaan 100 x, Mintalah hajatnya kepada Allah ingin mengetahui isi hati manusia, Selama proses 7 hari setiap akan tidur diharuskan mempunyai wudhu , Setelah selesai amaliah anda selam 7 hari Akan nampak dengan jelas beberapa putri Jin yang wajahnya bercahaya seperti Bulan mereka berjanji pada anda tentang hajat anda yaitu mengetahui isi hati manusia, Setelah itu bilamana anda ingin mengetahui hati seseorang Bacalah Asma’ diatas 3 x, kemudian tundukkan kepala anda, Maka anda akan mendengar sesorang memberikan khabar di telinga anda tentang apa apa yang anda tanyakan.

Sumber literatur dari Kitab Al - Ajnas hal 142


T A M M A T