Wednesday, April 18, 2012

Asma' Syamkhisiyyah

Asma’ Syamkhisiyyah


Aang Gelar & Aang Nuh
 Ketahuilah oleh anda sesungguhnya tidak ada seorangpun yang mengetahui rahasia- rahasia dari Asma’ ini kecuali Allah SWT  dan Ar-Raasikhun fil ‘ilmi ( Orang2 yang melekat pada Ilmu yaitu Anbiya & Aulia ), Inilah Asma – Asma’ Syamkhisiyyah ke 1 yang dimaksud :

g~yä~ZBäè-ã  ä~)q6jEp  ä*~*j%p  ä*~6jE ä}
Ya Syamkhiitsaa wa tamtsiitsaa wa Syamkhuutsiyaa ajib ya kasfiyaaiila

Tafsir dengan bahasa Arabnya adalah :

åqm;eã  <äZUL<vã ð äip  $ãpäjBð äi ue hqm vp ÖnA r;5ý% v ú;eã  é]äçeã  é2eã ä

Ana Al-Hayyul Baaqiyul ladzii laa ta’khudzuhu sinatun wa laa naumun lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardi ghaffarudz dzunuubi.

Artinya : “ Aku dzat yang maha hidup dan kekal yang tidak mengantuk dan tidak tidur , Miliknya apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi maha pengampun dari segala dosa dosa”

Asma’ diatas tadi tertulis pada telapak tangan Malaikat Ruqiyaail AS.


Asma’ ke 2  adalah :
g~yä}qmä} è-ã  ä}qjs ä}
Ya Hamuuyaa ajib ya nauyaaiila

Tafsir dengan bahasa Arabnya adalah :

o~niÒjeã  k1<ãp  #~iãé1ã  ú;eã  ä
Ana alladzii uhyii wa umiitu wa arhamul mu’miniina

Artinya : “ Akulah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan serta yang maha menyayangi orang – orang yang beriman”.

Barang siapa yang berdo’a dengan Asma’ ke2 di atas tadi maka Allah SWT telah memberikan keamanan dari rasa kaget / takut dan di sembuhkan dari segala penyakit serta nyeri di badannya, Dan jika Asma’ ke 2 dibacakan pada mata panah, maka panah tsb tidak akan meleset dari sasaran, Dan jika Asma’ tsb dibacakan pada kendaraan anda, Maka bilamana anda bepergian tidak akan letih, payah selamanya, Dan Allah SWT akan memudahkan urusan urusan anda serta keluar dari kesempitan hidup menuju kelapangan rizqi  dan barang siapa yang membaca asma’ ini maka Allah SWT akan melapangkan segala macam bentuk kesusahannya, Dengan asma’ inilah para Malaikat pembawa ‘Arasy tunduk, patuh serta ta’at ketika membawanya, Dan dengan Asma’ inilah Allah SWT memudahkan hambanya ketika Sakaratul Maut.

Asma’ ke 3 adalah :
g~yäb~i ä} è-ã  ä~E<qm ä}
Ya nuurasyiya ajib yaa miikaaiila

Bersambung Besok 

Saturday, April 7, 2012

Asma' Sabaa'iyyah


Asma’ Sabaa’iyyah
(  Menarik Uang dari Alam Ghaib & Melihat Perkara2 Ghaib )


 Bacalah ke 5 Asma’ Sabaa’iyyah di bawah ini 70 x setiap selesai Shalat fardu selama 3 hari, Pada malam terakhir bacalah Asma’ Sabaa’iyyah ini sejumlah bilangan hurufnya yaitu 2677 x, kemudian anda tidur, Jika selama mengamalkan Asma’ Sabaa’iyyah ini di sertai puasa dan riyadhah itu lebih utama, ketika anda tidur, Maka akan melihat seakan akan anda berada di suatu kebun yang sangat besar dan luas di dalam kebun tersebut terdapat 5 orang Khadam yang membantu di kebun tsb, Maka salah seorang dari mereka akan memberikan sebuah kantung, di dalam kantung tersebut terdapat Uang Emas ( Dinar ) yang tak terhitung jumlahnya setelah terlebih dahulu seorang khodamnya bertanya pada anda tentang apa yang anda minta , Maka katakanlah pada mereka :

o~nB2j  =-ã  S~N} v  êã  lã  êã  kBæ  X=Jmã  `äRBi  êã  =bE

“ Syakarallahu mas’aaka insharif bismillahi innallaha la yudhayyi’u ajral muhsiniina “

Artinya : “ Allah SWT telah berterima kasih atas kelapangan anda, pergilah dengan nama Allah , Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyempitkan pahalanya orang – orang yang berbuat baik “.

Maka setelah kejadian itu mata bathin anda akan di buka kan oleh Allah SWT untuk melihat semua perkara – perkara Ghaib, Dan akan datang pada anda sesuatu yang dapat memudahkan kehidupan anda , Itu semua dari karunia serta keutamaan dan kemulian Allah semata.
Inilah 5  Asma’ Sabaa’iyyah yang di maksud:

däEq&   Dqf~fÌ%   däEqmãp   Dqsä~eã   rqeä~Eã


T A M M A T