Sunday, July 25, 2010

Jaljalut Bait Ke 2


Bait Ke 2 Jaljalut Sughra

Fakun Ya Ilahi Kasyifa Ad-Durri Wal-Balaa

Bi Hayyin Jalaa Hamiyyin Bi Hallin Bi Halhalat


1. Barang siapa yg senantiasa membaca Bait diatas pada setiap pagi dan petang 10 x, Niscaya Alloh S.W.T akan melapangkan darinya segala susah dan bingung, Alloh akan lapangkan setiap kesulitan orang tsb menjadi mudah, Dan Alloh S.W.T akan selalu menjaganya dari kejahatan musuh2 nya , Dan Alloh akan memberikannya Rizqi, dari Rizqi yg tidak dia sangka2, Serta alloh S.W.T akan membentangkan baginya berbagai macam kebaikan dan keberkahan.

2. Jaljalut bait ke 2 ini terkandung di dalam nya rahasia Isimnya Alloh dalam bahasa Suryani yaitu Hayyin yg dalam bahasa arab artinya adalah Al-Kaafi , Maka barang siap yg senantiasa membaca  isim Hayyin setiap selesai Sholat Fardhu 25 x, Maka niscaya orang tsb akan mendapatkan kemudahan rizqi, Kifayah, Kecerdasan aqal, faham terhadap ilmu2 yg halus, Serta Alloh S.W.T menjadikannya kaya raya.

3. Bait ke 2 ini juga terkandung di dalamnya rahasia Isim Suryani yaitu Halhalat yg dalam bahasa arab artinya adalah Al-Basitu barang siapa yang senantiasa membaca Isim Halhalat setiap selesai Sholat Shubuh 72 x, Maka orang tsb akan selalu banyak kebahagian, kegembiraan, Dicintai oleh setiap orang yg memandang nya, Dan Alloh S.W.T akan membentangkan Rizqi baginya, serta di hidupkan hatinya dengan Nur Al-'Irfan ( Cahaya pengetahuan / Ilmu ) 

4. Barang siapa yg menulis Khotim dibawah ini, menulis nya pada hari Jum'at jam 6 - 8 pagi, kemudian tulislah bait ke 2 diatas  sebanyak 5 x  disekeliling Khotim dibawah ini, kemudian dia bawa serta tulisan tsb, Maka niscaya dia akan mendapatkan khasiat serta manfa'at yg sama percis dengan khasiat No. 3 di atas, inilah Khotim yg di maksud :

Apabila Khotim di atas dibawa serta ketika anda mempunyai suatu hajat, Maka hajat anda akan di laksanakan oleh alooh S.W.T, Apabila Khotim di atas di gantungkan di toko atau tempat jualan, Maka toko tsb akan mempunyai ke untungan dan tokonya  di datangi banyak pengunjung ( Penarik Pembeli ), apabila Khotim di atas di tempelkan pada bagian tubuh yg Nyeri atau sakit, maka hilang lah nyeri dan sakitnya tsb, Apabila Khotim tsb di bawa serta oleh seorang perawan yg belum juga menikah ( Jomlo ), maka dalam waktu dekat Perawan tsb akan menikah dengan Izin Alloh S.W.T.

Tamat Bait ke 2, Insya Alloh menyusul hari selasa Bait ke 3.


T A M M A TWidget By: Ghaib99

Friday, July 16, 2010

Jaljalut Sughra


Bait Jalajalut Sughra


Bait Jaljalut Shugra ini saya terjemahkan dari kitab " Manba'u Usulil Hikmah ", Disusun oleh Sayyidina Al-Imam As-Syeikh Al-Bahr Ahmad Ibni Ali Al-buuny, Jaljalut merupakan Bait-Bait Ilmu Hikmah yg mempunyai ke khususan dan ke ghaiban pada setiap baitnya, Alloh S.W.T meletakkan rahasia-rahasia didalam bait Jaljalut ini Ilmu-Ilmu ghaib dan ke khususan2 bagi pembacanya, bait Jaljalut terbagi dua bagian Sughra 60 Bait dan Qubra 360 Bait, Dalam kesempatan ini saya coba terjemahkan Bait Jaljalut Sughra 60 bait secara berurutan, Inilah Bait pertama dari  Jaljalut Sughra :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Bada'tu Bi bismillahi Ruuhii bihi ihtadat
Ila Kasyfi Asrori bi batinihi intowat

Khasiat dan Kegunaan

Barang siapa yang senantiasa ( Istiqomah ) membaca Bait di atas setaiap hari 30 x, Maka dia akan dicintai oleh semua mahluq, Mempunyai wibawa yg sangat, Dan diangkat derajatnya pada kedudukan yg tinggi.

Barang siapa yang senantiasa membaca bait di atas setiap hari 18 x, maka akan terpanccar dari dalam hatinya berbagai macam Ilmu Hikmah serta dihilangkan dari hatinya kegelapan hati.

Dan ketahuilah sesungguhnya pada Bait ini mengandung Rahasia Basmalah yg agung, Dan telah banyak sekali para Ulama salafus sholih yg mengetahui kekhususan2 dari Basmalah Asy-Syarifah, Sebagian dari kekhususan Basmalah adalah :

1. Barang siapa yg memperbanyak membaca Basmalah, Maka Alloh S.W.T  akan memberikan kewibawaan yang sangat, Sehingga disegani oleh para penduduk langit & bumi.
2. Barang siapa yang menulis Basmalah 100 x pada kertas kemudian dia bawa serta tulisan tsb olehnya, maka setiap manusia yg melihat padanya akan segan ( wibawa )
3. Diriwayatkan dari Abdulloh bin Umar R.A, telah bersabda Rosululloh S.A.W :
" Barang siapa yang mempunyai hajat kepada Alloh S.W.T, maka berpuasalah 3 hari yg dimulai pada hari Rabu, apabila sampai pada hari Jum'at Mandilah dan berangkatlah segera ke Mesjid Jami' dan besodaqohlah dengan sesuatu ( Makanan & Uang ), Apabila selesai menunaikan Sholat Jum'at bacalah Do'a dibawah ini 1x, inilah Do'a yg dimaksud :

Allohumma inni as-aluka bi ismika Ar-rahmani Ar-rahimi, Allohu la ilaha illa huwal hayyul qoyyumu, La ta'khuduhu sinatuw wala naum, lahu ma fis samawati wama fil ardi man dzal ladzi yasyfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydiihim wa ma kholfahum alladzi 'anat lahul wujuhu wa khosya'at lahul aswatu wa wajilatil qulubu min khosyyatihi as-aluka an tusolliya wa tusallima 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa shohbihi wa antaqdiya hajatii wa hiya kadza wa kadza ( Kadza wa kadza sama dengan ......... sebutkan apa yg menjadi hajatnya ).

Bersabda Rosululloh S.A.W  " Janganlah engkau ajarkan tentang ini kepada orang yg bodoh, karena Amaliah ini Mustajab ( takut disalah gunakan" ).

3. Dari sebagian ke khususan Basmalah adalah apabila seseorang membaca Basmalah sejumlah hurufnya ( Secara Abajadun ) yaitu 786 x, dibaca tiap selesai sholat maghrib selama 7 hari berturut-turut ( tdk boleh putus ) untuk niat apa saja seperti menarik kebaikan ( pelet, menarik pembeli, pengobatan dll ) atau untuk mencegah segala keburukan, marabahaya dll, sesungguhnya mustajab seketika.

4. jika seseorang membaca basmalah 21 x ketika akan tidur, maka Alloh S.W.T memberikan keamanan dan penjagaan pada malam itu kepada orang tsb dari godaan Setan, pencurian, Maut mendadak, serta dicegah dari segala macam mara bahaya.

5. Apabila Basmalah dibaca 50 x, didepan orang yg Dzolim, maka Alloh S.W.T akan menghinakan orang dzolim tsb, dan menjadikan si pembaca berwibawa dihadapan orang dzolim tsb serta di jaga oleh alloh dari kejahatan nya.

6. Barang siapa yg membaca Basmalah 300 x, sambil menghadap matahari ketika terbit ( jam 6 - 7 ), kenudian membaca Sholawat nabi 300 x ( Sholawat apa saja ), Maka Alloh S.W.T akan memberikan Rizqi yang tidak dia sangka sangka, dan Alloh jadikan dia seorang yang kaya raya.

7. Dari kekhususan Basmalah adalah, Apabila dibcakan basmalah tsb 786 x pada air, kemudian air tsb diminumkan kepada orang yang anda cintai, maka orang yg meminum air tsb akan mencintai anda dengan kecintaan yg sangat.

8. Apabila Basmalah dibaca 786 x pada air selama 7 hari berturut-turut, lalu diminumkan pada seseorang yang berotak bodoh/susah untuk menghafal dll, Maka hilang lah penyakit bodohnya orang tsb, Dan dia akan mampu menghafal apa yang dia dengar.

9. Dari sebagian kekhususan Basmalah adalah, Barang siapa yg senantiasa membaca Basmalah 2500 x  selama 41 hari berturut - turut dibaca setiap setelah selesai Sholat Shubuh, Maka Alloh S.W.T akan memenuhi hatinya dengan berbagai rahasia2 yg Ajaib, dan dia senantiasa dapat melihat didalam mimpinya segala sesuatu yg akan terjadi di alam dunia ini, Serta dia dapat mengetahui kemanfa'ata dari semua ciptaan Alloh ( Ladunny ).

10. Barang siapa yg mempunyai suatu hajat yg penting sekali, Maka berpuasalah 1 hari yaitu pada hari kamis, berbuka hanya denga kurma atau kismis kering, setelah sholat magrib ( sehabis buka puasa ), Bacalah Basmalah 121 x, kemudian Sholat sunat hajat 2 Roka'atdengan niat Li Qodoil Hajat, Kemudian bacalah Basmalah tanpa hitungan dan tidak boleh terpotong dengan ucapan - ucapan dunia ( Tdk berbicara pada siapapun ketika dzikir Basmalah tanpa hitungan ), apabila waktu Isya sholat dulu, kemudian di teruskan lagi membaca Basmalah tanpa hitungan sampai tidur atau kantuk mengalahkan anda, Setelah Sholat Shubuh kembali membaca Basmalah 121 x,  kemudian tulislah basmalah tsb dengan huruf terpisah pisah ( tidak disambung ) sebanyak 121 x pada kertas putih dengan tinta za'faron setelahnya di kasih misk apa saja yg baik, Maka Demi Alloh yg tidak ada tuhan keculi Alloh ( penyusun kitab Manba'u Usulil Hikmah bersumpah ) , Tidak lah membawa serta tulisan tsb baik pria atau wanita kecuali orang tsb telah menjadi orang yg mulia, dicintai, berwibawa dan wajahnya akan terlihat seperti bulan dimalam bulan purnama oleh setiap orang yg melihatnya.

11. Apabila Basmalah ditulis 8 x disekeliling namanya dengan dairoh dibawah ini, setelah selesai menulis dairohnya kemudian di asapi denga bukhur kayu gaharu, kemudian dia bawa serta dairoh tsb, Maka setiap orang yg melihat kepdanya akan timbul didalam hatinya rasa cinta yg sangat, dan orang tsb akan senantiasa di muliakan diagungkan oleh orang yg melihatnya, inilah Dairoh yg dimaksud :

Didalam lingkaran yang tertulis Fulan diganti dengan nama lahir anda.


B E R S A M B U N G
Wednesday, July 14, 2010

Rahasia Ayat 5

Rahasia Ayat 5
( Ayat-Ayat Al-Qur'an Yg terdapat 10 Huruf Qof dalam tiap Ayatnya )


Rahasia Ayat 5 ini saya terjemahkan dari kitab yg disusun oleh seorang waliyyulloh Syeikh Al-Ustadz Muhammad Haqqi An-Nazili R.A yaitu kitab  "Khozinatul Asror", Hal 73 Dalam bab "Aqwalul Aimmah wal Masyayiikh Fi Khowasil Khomsil Ayatil Qur'aniyyah Fi Kulli Ayatin' Asyra Qoofan wa laha Khowasun ghoribah wa asrorun 'Ajiibah wa fadoilun katsirotun wa manafi'un 'adiidah ", ( Ucapan - Ucapan para Imam dan para guru Mursyid yg membahas ke khususan 5 Ayat Al-Qur'an, Yg terdapat 10 huruf Qof pada masing - masing ayatnya, Bagi 5 ayat ini mempunyai berbagai macam ke khususan yg langka, Rahasia-Rahasia yang Ajaib, Keutamaan yg banyak serta mempunyai manfa'at- manfa'at yg tidak terhitung ).

Telah berkata sebagian Ulama ahli Khowas ( Yg mempunyai ke khususan ), salah satu khasiat dari ayat 5 ini adalah untuk bertemu dengan musuh, Barang siapa yang membawa serta tulisan Ayat 5 ini dengan wifiqnya maka Alloh S.W.T akan menolong orang tsb dari semua musuh-musuhnya, Dan dia tidak akan mendapatkan dari keburukkan musuh2 nya, Tipu daya musuh2 nya, Senjata musuh2 nya ( tidak mempan & mengenainya ), apabila ada seseorang yg memusuhinya kecuali Alloh S.W.T telah mengalahkan musuh tsb, Dan salah satu khasiat ayat 5 ini akan membuatnya mempunyai kewibawaan yg luar biasa pada hati-hati nya manusia, Jika orang tsb masuk pada seorang raja/Penguasa yg dzolim maka dia akan aman dari segala keburukannya, Ayat 5 merupakan Hijab atau tameng/benteng dari segala gangguan Manusia, Jin Setan, dan Iblis yg membangkang, Sangat baik sekali di tulis wifiqnya serta dibaca ayatnya.

Diriwayatkan dari Al-Faqiih Al-Kabiir Al-Wali Al-Makin Ahmad Bin Musa Bin 'Ajil R.A, " 5 Ayat Al-Qur'an yg terdapat 50 huruf Qof, Tidaklah ayat 5 tsb dibaca didepan musuhnya kecuali musuh tsb kalah dan takluk, Dan tidaklah Ayat 5 ini dibaca oleh seseorang yg takut padea musuhnya kecuali Alloh akan memeliharanya dari segala keburukan musuhnya dan Alloh S.W.T menjaganya dari kesalahan dan segala macam penyakit ".

Diriwayatkan oleh Syeikh Najmuddin Al-Qubra menerima dari Sayyid Ma'ruf Al-Karkhi menerima dari Syeikh Nidzom Al-Aulia menerima dari Syeikh Fariduddin menerima dari Syeikh Hamiduddin Nakuury menerima dari penghulunya para guru Syeikh Ahmad Kabiru Ar-Rifa'i menerima dari Syeikh Musa As-Sidraany menerima dari Syeikh Madyan Al-Magribi menerima dari Sulthon Aulia Sayyid Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani menerima dari amirul Mu'miniin Sayyidina Ali bin Abi Tholib menerima dari Rosulululloh S.A.W, Sesungguhnya Rosululloh S.A.W telah bersabda: " Barang siapa yg senantiasa membaca 5 Ayat yg agubg serta mulia ini yg terdapat 10 huruf Qof pada tiap ayatnya, Atau barang siapa yg menulis Wifiq dari 5 Ayat ini dan dibawa serta olehnya, Maka sesungguhnya Alloh S.W.T akan mengirimkan baginya 12000 Malaikat yg menggenggam Alat alat perang yg berupa cahaya yg bersinar, Ke 12000 malaikat tsb senantiasa akan menjaga orang tsb dari berbagai macam mara bahaya serta penyakit, Dan Alloh S.W.T akan membangun untuknya di surga Firdaus 600 gedung yg terbuat dari permata Yaqut merah, jika Ayat 5 ini dibaca oleh seorang Raja/Penguasa maka Alloh S.W.T akan menetapkan kekuasaanya dan alloh S.W.T akan membuka kan baginya pintu2 pertolongan, Dan Alloh S.W.T sempurnakan kewibawaannya, dan Alloh S.W.T tundukkan baginya semua para Umaro'/Pemimpin dan wazir/Mentri serta Alloh S.W.T akan mengalahkan untuknya semua musuh-musuhnya sehingga tidak akan sampai terhadapnya semua hal2 yg membahayakannya dan yg menggangunya".

Dan telah berkata Syeikh Majduddin Al-Kirmany R.A ( Yg Mempopulerkan Do'a Nurun Nubuwwat /Nur Buat ) " Didunia ini ada 4000 Rijalul Ghoib, 4000 Wali Budala' ( Jama' dari Abdal ), 4000 Wali Autad dan 4000 Wali Qutub, Yang semuanya menggunakan dan membaca Ayat 5 ini, Maka barang siapa yang senantiasa membaca dan membawa serta Wifiq dari Ayat 5 ini, Maka dia akan menjadi ahli hikmah yg mumpuni baik lahir maupun batin dan disegani baik oleh penduduk langit maupun bumi, Dan dia akan berjumpa dengan para wali Qutub dan Rijalul Ghoib".
Tertulis  dalam kitab tafsir " Shohibul 'Arais " " barang siapa yang membaca Ayat 5 dan membawa serta Wifiqnya, maka Alloh S.W.T akan menjaganya dari segala macam jenis bisa dan racun, kejahatan Ilmu Sihir/Hitam,Mara bahaya, Segala yg menggangu dan Alloh S.W.T akan memberinya seorang Khodam dari golongan Jin sehingga menjadikannya Ahli Hikmah  dengan keberkahan nya 5 Ayat  ini.

Telah berkata Sayyidina Al- Imam Asy-Syeikh Al-Qutub Abu Hasan Asyadzili R.A ( Populer dengan Hizib Nasr, Bahr penyusun kitab Sirrul Jalil dll )  "Pada suatu hari aku telah melihat Qutbul Aqtob ( Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani )  dan memberiku wasiat agar aku senantiasa membaca ayat 5 ini dan menulis Wifiqnya, dan aku bertanya kepada beliau tentang rahasia2 ayat 5 in, Maka Syeikh Abdul Qodir Al-jaelani berkata " Barang siap yang senantiasa membaca dan membawa serta wifiqnya, Maka Alloh S.W.T akan memberikan keamanan, Menjaganya Dari semua musuh2 nya, Orang2 Hasud, tipudaya para musuh2 nya, dan tidak akan menang musuh2 nya walaupun musuhnya sebanyak peduduk langit dan bumi, dan dibuka kan baginya pintu - pintu pertolongan dan kemenangan, dan dia akan mendapatkan derajatnya Qutub.

Dan telah berkata Syeikh Jamil Al-Yumna R.A " Aku telah berjumpa dengan Qutbul Aqtob Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani R.A, Beliau berkata kepadaku dan mengajarkan padaku Ayat 5 ini , berkata Syeikh Jamil  " aku telah mendapatkan segala sesuat dengan barokahnya Ayat 5 ini ".

Dari Sayyidatina 'Aisyah R.A menerima dari Rosululloh S.A.W, telah bersabda Rosululloh S.A.W " Barang siapa yang menulis Ayat 5 yang terdapat 10 huruf Qof pada tiap ayatnyapada hari Jum'at, kemudian tulisan tsb diminumnya, maka masuk kedalam perutnya 1000 kesembuhan ,1000 obat, 1000 kesehatan. 1000 Rohamat, 1000 kelembutan, 1000 kekuatan, 1000 keyaqinan, 1000 cahaya, dan dicabut dari dirinya setiap penyakit, ikatan, sedih, bingung serta kesusahan ".

Inilah Ayat 5  yang agung serta mulia yang mempunyai 50 huruf Qof  :

1. Surat Al-Baqoroh ayat 246

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

2. Surat Ali Imran ayat 181
لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ

 3. Surat  An-Nisa ayat 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

4. Al-Maidah ayat 27 

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
5. Ar-Ra'd ayat 16

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

Bagi anda yang ingin mengetahui wifiq serta Asma'-Asma' kunci dari masing masing ayat serta khodam dari ke 5 ayat tsb disertai tatacara penulisan dan riyadhohnya silahkan kirimkan mahar 300 Rb  ke rek bank Mandiri a/n Heri Rohedi no rek 13000 12666 197


T A M A T

Sunday, July 11, 2010

Saeful Qotil

Info PR: n/a I: 0 L: 0 LD: 370,719 I: 0Rank: 8 Age: Jun 14, 2007 I: 0 whoissourceRobo: yesSitemap: no Rank: 1006 Price: 5229539 Density

SAEFUL QOTIL
( Pedang Pembunuh )

Saeful Qotil ini di ambil dari kitab Sirrul Jalil ( Syeikh Al-Qutub Abu Hasan Asy-Syadzili R.A,   Apabila anda ingin menghancurkan musuh, Membunuh musuh, menghancurkan rumahnya, Merobohkan Bangunannya, Membakar tempatnya, Mengirimkan Azab Azab yang sangat pedih kepada musuh anda kerjakanlah Ilmu Saeful Qotil ini pada hari sabtu di mulai sebelum terbit mata  hari ( Waktu Sahur ) berikut tata cara Ilmu Saeful Qotil di bawah ini :

1.     Membaca  1000 x   surat Ali Imraan ayat 173  

حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

2.     Setiap anda mendapat kan 60 x bacaan dari ayat di atas membaca 2ayat di bawah ini 1x   ( Al-Maidah 59-60 )

  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ  فَاسِقُونَ
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم  بِشَرٍّمِّن شَرٌّذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهُ مَن لَّعَنَ اللّهُ أُوْلَـئِكَ الطَّاغُوتَ وَعَبَدَ وَالْخَنَازِيرَ الْقِرَدَةَ مِنْهُمُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ السَّبِيلِ سَوَاء عَن وَأَضَلُّ مَّكَاناً
qul yaa ahla alkitaabi hal tanqimuuna minnaa illaa an aamannaa biallaahi wamaa unzila ilaynaa wamaa unzila min qablu wa-anna aktsarakum faasiquuna
qul hal unabbi-ukum bisyarrin min dzaalika matsuubatan 'inda allaahi man la'anahu allaahu waghadhiba 'alayhi waja'ala minhumu alqiradata waalkhanaaziira wa'abada alththaaghuuti ulaa-ika syarrun makaanan wa-adhallu 'an sawaa-i alssabiili

Lalu baca do’a di bawah ini 1x  :


 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
 
KHUDZUU  …………AKHODZA ‘AZIZIN MUTAQODDIRIN FABILLAHI WA BIROSUULIHI SALLALLOHU ALAIHI WA SALLAM SUMMA BIKUM AJIIBUU BILLADZI KHOLAQOKUM MIN NURIHI WA ASKANAKUM FI SAMA IHI WA ADNAKUM MIN HIJABIHI WA QOROBAKUM MIN ‘ARSYIHI WA AMADDAKUM BI NURIN MUSYA’SYA’IN SATI’IN LAMI’IN TAKHTIFU BIHIL ABSORU WA JA’ALA BI AYDIIKUM HAROBAN MIN NARIL MAGBUTI BIHUBBIKUM ALAIKUM BIL KALIMATIL MUQODDASATI YA KHUDDAMU HADZIHIL ASMA I WAL AYATIS SYARIFATI IF ‘ALUU MA’A…………..( Titik2 di isi nama target & Ingin Azab apa untuk target )

T A M M A T

Asma' Samawat


ASMA’ SAMAWAT

Asma’ Samawat merupakan Asma’ penduduk langit, Tidak lah anda berdo’a dengan asma’ ini kecuali alloh S.W.T mengabulkan semua permohonan anda dengan wasilah Asma’ Samawat ini, Kelebihan Asma’ ini adalah dapat mengirimkan suara jarak jauh, Menggerakkan benda mati, Melihat jarak jauh lewat media Kaca atau Air, Memecah  Raga menjadi 2 hingga 7 , Berkomunikasi dengan Ghaib, dan Asma’ ini berfungsi sebagai Hizab atau tameng dari segala ilmu dan asma’ lainnya, Asma Samawat merupakan penawar segala Ilmu dan Asma’.
Tata cara mengamalkan Asma’ Samawat adalah :

1.     Berpuasa selama 7 hari yg di mulai hari Minggu
2.     Setiap Ba’da fardu membaca Asma’  41 x
3.     Tiap tengah malam membaca Asma Samawat 41 x
4.     Malam terakhir tidak boleh tertidur harus begadang samapai terbit matahari.
5.     Melaksanakan Syukuran dan memberikan Shodaqoh kepada 7 orang Faqir Miskin.
6.     Masing – masing Khodam dari Asma’ Samawat akan memberitahu anda cara menggunakan ilmu ini dan memberikan sebuah cendera mata sebagai ikatan antara anda dan para Khodam Asma’ Samawat ( Biasanya Sebuah Cincin emas bertuliskan Asma’ Al-‘Adzom dari bahasa Suryani dan cincin ini merupakan pemanggil mereka
Inilah Asma’ Samawat yg di terjemahkan dari kitab Khofiyyul Asraar ( Nabi Khidir A.S ) :
 
 Sebelum mengamalkan Asma’ Samawat Ini terlebih dahulu hadiah Fatihah kepada Syeikh Al-Ghauts Muhammad Al-Mukhotib bi Khitobillah.

T A M M A T