Thursday, January 26, 2012

Asma' Bulan


Asma Qomar ( Bulan )
( Asma’ Penghuni Langit Dunia )


 Dengan Asma’ Bulan ini Allah SWT menciptakan para Malaikat yang menghuni langit ke 7 yaitu Langit Alam dunia yang kita tempati ini, Bagi mereka Asma’ ini sangat di ta’ati dan di patuhi tatkala anda memanggil mereka dengan Asma’ ini, Asma’ Bulan ini sangat berbeda dengan Asmaul Qomar yang biasa, Nama pemimimpin Khodam dari Asma’ Bulan ini adalah Malaikat Syakhayaiila A.S, Para Malaikat ini senantiasa bertasbih dengan Asma’ ini dilangit dunia dan mereka yang senantiasa menolong para Anbiya dalam melaksanakan tugas2 nya dari Allah SWT, Jika anda membaca Asma’ ini maka akan turunlah beberapa Malaikat yang bercahaya putih dan hijau pada tangan2 mereka terdapat senjata2 perang yang terbuat dari cahaya putih dan hijau  yang sangat menyilaukan mata, Merekalah yang memerintahkan semua para malaikat yang menempati dibawah langit alam dunia, yang mana mereka inilah yang di wakilkan Allah SWT untuk menghukum golongan Jin dan Setan yang membangkang, Dan mereka  para Malaikat ini yang di wakilkan Allah SWT untuk menjaga Manusia dari semua mara bahaya dan penyakit, anda berdo’a dengan Asma’ ini untuk menghukum golongan Jin atau raja Khodam mana saja maka dia akan terbakar dengan wasilah Asma’ Bulan ini, Inilah asma’ Bulan yang di maksud :

ÊäÉ  ätfa  än~j}  4p<ä}  ,qnRæ G~i8ã  dä~RE  D<qs  Dqs=s  Gsp  éf~fs  G~t~a  äçI  Dã=s ä&~a
rÑäjAã  #A9^%p  êã  g-  4qmã   4qmã  ä.t.s  ä.t.s  äJtJs  äJtJs   äÉäjswE  $ätJa
rãqA  8qçRi vp r=~U <8ä]vp  rÑä}=ça  kÐQ p
Kaytaahataasyin  Shaban Kayhaysyin Haliiliyin wahasyin harhuusyin huurasyin Sya’yaalin admiisyin ba’nuujin yaruukhin yamiinan kullaha thathin kashaatin syalaahamaathan hashasan hashasan hajhajan hajhajan anuukhin anuukhin Jallallahu wa taqaddasat asmaa-uhu wa ‘adzama kibriya-uhu wala qadira ghairahu wala ma’buuda siwaahu.

Tafsirnya dengan bahasa Arab :

ä} cmä2çA(<ãp ä} cmä2çA +Qäæ ä} cmä2çA  h=bi  hq~] ä} cmä2çA kÐRi  k~ÐQ ä}  cmä2çA
9çR&Bi ä}  cmä2çA $ãqjBeã L<vã ð  oi  +Qäæ ä}  cmä2çA $ä~Z6eã  keäQ ä}  cmä2çA <9&^i
lqbiä}  cmä2çA $ãq]öã <9^i ä}  cmä2çA $äYöã u~fQ ü=Ì% v oi ä}  cmä2çA $ä]qf6jeã S~j-
ã=~ça  ãqfQ  lqjeäÐeã  dq^} äjQéæ< #~eäR%  `<9] wQp cyäjA ð #~eäR%  $ä]pöãp  Öni>vã

Subhanaka ya ‘adziima mu’adzzam, subhanaka ya qayyuma mukarram, Subhanaka ya baa’itsu, Subhanaka ya waaritsu, Subhanka ya muqtadiru, Subhanaka ya ‘alimal khafayyati, Subhanaka ya baa’itsu man fil ardi was samawati, subhanka ya musta’bidu jamii’il makhluqaati, Subhanaka ya man la tatra’ alaihiil aafaati, Subhanaka ya muqaddiral awqaati, Subhanaka ya mukawwinal azminati wal awqaati, ta’alayta fi samaa-ika wa ‘alaa qadrika, Ta’alayta rabbi ‘amma yaquulu adzzzlimuuna ‘uluwwan kabiira.

  Ketahuilah wahai saudaraku Allah swt telah menunjukkan pada anda, sesungguhnya apabila anda menginginkan hasil segala macam hajat dunia maka bacalah Asma’ bulan yang mulia ini , Maka allah SWT akan melaksanakan apa-apa yang menjadi keinginan anda, Apabila anda berdo’a dan memohon kepada allah swt dengan Asma’ Bulan ini niscaya Allah memberikannya, Dan apabila anda membaca asma’ bulan ini untuk menghadirkan ruh dari jenis ruh apa saja maka niscaya ruh tersebut akan datang kehadapan anda secara cepat lebih cepat dari kilat yang menyambar, Dan jika anda membaca Asma’ ini dengan keadaan suci dari kotoran dan najis baik tempat, pakaian serta badan, maka akan hadir sebelah kanan anda seorang malaikat yang mewakili para khodam dari Asma’ bulan ini, Maka mintalah padanya apa yang anda inginkan niscaya dia khodam akan melaksanakan keinginanan anda, Asma’ ini dapat anda pergunakan dengan idzin Allah SWT untuk berbicara dengan para khodam, baik jin ataupun golongan ruhani yang tersebar  di alam dunia ini semuanya, karena Alam semesta yang 7 lapis ini berada dalam garis komando langit alam dunia ( Bulan ).
     Dari sebagian khodam asma’ ini yang Allah wakilkan di langit Alam Dunia ada 4 malaikat bernama 1. Malaikat Mahqaaiila, 2. malaikat Thalhafaakaaiiila, 3. Malaikat Ruuqaaiila, Dan 4.  Malaikat Shamshamaaiila, ke 4 malaikat inilah yang memimpin 7 para raja Khaddam baik dari golongan Jin maupun malaikat yang berada di Alam Dunia ini.

T A M M A T

Wednesday, January 25, 2012

Asma' Awan


Asma’ Sahaab ( Asma’ Awan )

Dengan Asma’ ini Allah SWT menciptakan Awan dan para Malaikat yang menguasai Awan, Mereka para malaikat dan bala tentaranya bertasbih dengan Asma’ ini di tempat yang Allah berikan kekuasaan pada mereka ( Awan ), Inilah 10 Asma’ Awan  dan kegunaannya :

dä~jJjI  dä}=tAã  g~yä~.j-  g~yäjBjA  g~yä&~js  g~yä~]ã  g~yä~RjA  g~yä}8<8  g~yä~Y=A
dä~]=1
Sarpayaaiiila, Dardayaaiila, Sam’ayaaiila, Aqyaaiila, Hamyataaiila, Sasamaaiila, Jamjayaaiila, Asharayaalin, Shamshamayaalin, Harqayaalin

    Kegunaan yang ke 1
Apabila anda ingin mendatangkan hujan di saat musim kemarau, Duduklah di suatu tempat yang terbuka tidak boleh tertutup kemudian bacalah Asma’ –Asma’ di atas tadi, Ketka anda baru membaca ke 10 Asma’ tsb Maka akan datanglah Awan, Jika Awan ( mendung ) lambat datangnya bacalah untuk yang ke 2 kalinya kemudian bacalah do’a dibawah ini :

=Ìjeã  ãqç~-ã  hã=beã  Öbywjeã  ät&}ã
Ayyatuhal Malaaikatul kiraami ajiibuu Al-mathara
Artinya : “ Wahai para Malaikat yang mulia jawablah oleh kalian semua dengan turunnya hujan “

    Kegunaan yang ke 2
 Jika anda ingin mendatangkan petir di saat bukan waktunya, Maka bacalah ke 10 Asma’ di atas kemudian bacalah tawkil di bawah ini :

9Q=eäæ  '~%ã  äi  vã  kAvã  ã;s  _2æ  9Q=eäæ  gaqjeã  cfjeã  ät}ã
Ayyuhal malakul muwakkalu bir ra’di bihaqqi hadzal ismi illa maa atayta bir ra’di
Artinya : “ Wahai Malaikat yang menguasai petir dengan haqnya asma’ Allah ini datangkanlah olehmu petir “

    Kegunaan yang ke 3
Apabila anda didatangi seseorang yang sedang sakit yang di sebabkan oleh angin dari penguasa awan, Maka bacalah ke 10 Asma’ ini pada air yang suci, Lalu usapkanlah pada seluruh tubuhnya , Maka dengan idzin Allah SWT penyakitnya akan hilang.

    Kegunaan yang ke 4
 Apabila anda ingin menghadirkan Ruh atau malaikat dari beberapa para malaikat yang menempati Awan, Maka bacalah ke 10 Asma’ di atas kemudian bacalah tawkil di bawah ini, Maka Ruh / Malaikat tsb akan hadir di hadapan anda secepat kilat yang menyambar, dan perintahkanlah padanya apa yang menjadi keinginan anda, Maka sesungguhnya dia akan melaksanakan perintah anda dengan idzin Allah SWT, inilah Tawkil yang di maksud :

cfjeã  Ä  ××××××ämwY  Å  ée  ãp=N1ã
Uhduruu lii ( fulanan.... sebutkan nama malaikat atau golongan ruhani yang ingin anda hadirkan ) Al-malaku
Artinya : “ Hadirkanlah oleh kalian semua padaku malaikat yang bernama si fulan........”

    Kegunaan yang ke 5

Apabila anda ingin memindahkan, mengirim atau mengangkat barang / benda dari 1 negri ke negri yang lainnya bacalah asma’ – asma’ di atas tadi kemudian bacalah tawkil dibawah ini :

é&-ä1 éN^}  oi  ãp=N1ã
Uhduruu man yaqdii haajatii
Artinya : “ Hadirkanlah oleh kalian semua seseorang yang bisa melaksanakan hajatku “
Maka mereka akan menghadirkan seseorang dari salah seorang khaddam Awan kepada anda dan Khadam tsb akan mengirimkan benda/ barang kepada orang yang anda kehendaki.

    Kegunaan yang ke 6

Apabila anda ingin merajam / menghancurkan rumah seorang dzalim yang anda kehendaki, Maka bacalah Asma’ di atas tadi kemudian bacalah tawkil dibawah ini, Maka sesungguhnya Khaddam dari Asma’ tsb akan melaksanakan perintah anda dengan idzin Allah SWT, Inilah Tawkil yang dimaksud :

×××××lwY  <ã8  k-=}  oi  åä2Beã  läbA  oi  =N2}

Yahduru man sukkanas sahabi man yarjamu daara fulaan ........( di isi nama pemilik rumah yang ingin di hancurkan )
Artinya : “ Hadirkanlah seseorang yang menempati awan yang akan menghancurkan rumahnya si fulan...... “


    Kegunaan yang ke 7

Apabila ingin menghancurkan / mencelakakan orang yang anda inginkan dari musuh2 nya Allah SWT yang aniayaya Atau dari jin pembangkang yang dzalimatau selain dari itu, Maka bacalah Asma’ – Asma’ di atas maka sesungguhnya mereka para khaddam Asma’ tsb akan melakukannya untuk anda dengan idzin Allah SWT.

    Kegunaan yang ke 8
Untuk dilaksanakan nya segala hajat2 di suatu negri / daerah yang jauh kemana mana , Maka bacalah Asma’ di atas tsb kemudian perintahkanlah Khaddamnya segala yang anda inginkan.

    Kegunaan yang ke 9

Untuk melihat dengan mata bathin ruh dari berbagai macam arwah yang ada di alam semesta.

Dan masih banyak lagi Khasiat serta kegunaan dari Asma' Awan ini, Bagi anda yang menginginkan Rahasia2 serta kegunaan dari Asma' Awan ini secara lengkap silahkan transfer 500 rb ke rek bank mandiri no rek 13000 8888 6661  a/n heri rohedi, Konfirmasi +62 856 224 8888

T A M M A T

Tuesday, January 24, 2012

Uang Bibit Al Ajnass

  Uang Bibit Al-Ajnass

Amalan Uang bibit ini saya terjemahkan secara lengkap  dari kitab Al- Ajnass Hal 143 pada bab “ Faidah Lilbarakati  “ ( Faidah untuk keberkahan ).
Tulislah Khatim di bawah ini pada saat yang baik, Di tulis pada tempat uang khusus untuk nafaqah  yang terbuat dari kain, kemudian gantungkan pada pohon delima yang sudah berbuah matang, Lalu asapilah dengan bukhur yang wangi ( tidak di tentukan jenisnya ) , Dan bacalah ayat 54 dari surat Shaad  dibawah ini 144 x atau 1446 x, Di usahakan sebelum mengamalkan semua ini anda berpuasa dahulu 1 hari atau lebih, Inilah Ayat yang harus di baca  :

144 x  atau 1446 x ( Shaad 54 ) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ
Dan inilah Khatim yang di tulis pada Kain tempat uang nafaqah :

8äZm    oi    ueäi    än]>=e    ã;s    lã
ØÚ8    à8    ÞÝ    Úßß    Þ8Ý    8Ø
ß8    ÞØ    8Ú    ØÚÛ    ÚàÙ    ÞØØ
8Ý    Þ8à    Úßà    ÞÚ    ßß    ØÚØ
ÞÙ    8Ù    ßà    ÞØ8    ØÚ8    ÚàÚ
Úà8    ØÚÚ    Þ8Þ    ßÞ    88    ÞÛ
Þ8ß    ÚàØ    ØÚÙ    8Û    Þ8    ßÝ

Bagi Anda yang kesulitan membaca tulisan Arabnya dan yang muncul syimbol silahkan download dulu font arabicnya " Nono soft arabic " Link nya di bawah ini,  kemudian di instal kan di font windows pc anda :


T A M M A T

Friday, January 20, 2012

Qosam Raja KeraQosam Raja Jin Kera
( Menggunakan Qosam Raja Kera )

 
Pada kesempatan kali ini saya coba terjemahkan 1 Ilmu yang langka dengan tanpa Riyadhah / Tirakat yang saya ambil dari kitab Al – Ajnass Hal 133 pada Bab “ Irsaalu Qasamil Qirdi “ ( Mengirim Qosam Monyet ), Mudah – mudahan Ilmu ini bermanfa’at bagi para pengunjung Blog Ghaib99.
     Apabila anda ingin mengirim Khodam raja kera ini  pada orang yang anda kehendaki, Sehingga orang tersebut akan melaksanakan apa – apa yang menjadi hajat anda , Caranya :
Tulislah Qosam dibawah ini pada secarik kain berwarna putih ( tidak di tentukan jenis kainnya ), Dan bacalah Qosam kera ini 21 x disertai membakar 2 jenis Bukhur yaitu Sunduruus dan Mii’atu Saailah, lalu letakkanlah kain tsb dibawah kepala anda kemudian tidurlah maka Khodam kera tsb akan mendatangi anda dan anda mendengar suaranya dihadapan anda, Maka tanyakanlah padanya dari apa – apa yang anda kehendaki, maka sesungguhnya khodam tsb akan melaksanakan apa yang anda perintahkan, dan janganlah anda takut darinya karena Qosam tsb sekaligus merupakan benteng bagi anda, Dan andapun dapat menanyakan padanya tentang Membuka kunci, mengusir jin,  menikah dengan bangsa Jin dan selain dari itupun dapat anda tanyakan padanya, Khodam dari Qosam ini adalah seekor Kera  yang bernama Raja Thalhamaaiil , dan dia mutlaq dapat anda perintahkan setiap saat, dan inilah Qosam yang harus anda Baca dan tulis pada kain putih yang di maksud :

k~5wE  hq6fE Dä~6fE  49æã  äja  ,qtja  Dq~Ì~A dqs  äZÌZÉ  dqs  rä}  dqt}  êã kBæ
8ppã8  oæ  läj~fA äm9~A  uç1äIp  k%ä6eã  _2æ  Däb~e  DänÌE
uæ  c%=iã äi gRYãp g~yäj2fÉ  cfjeã  ät}ã  è-ã  ÖQäÌeã  hwBeã  u~fQ

Bismillahi yahwalin yahin haulin thafthafan haulin saythayuusyin kamhuujin kama abdaakhin syalkhayaasyin syalkhuumin syalaakhiimin halaasyin kaylasyin laykaasyin bihaqqil khaatimil wa sahibhi sayyidina Sulaiman bin dawuda alaihis salam At-tha’ata ajib ayyuhal maliku thalhamaaiila waf’al maa amartuka bihi.

Untuk menghindari di salah gunakan nya Qosam ini telah saya kurangi Asma’nya, bagi anda yang menginginkan Asma’ yang lengkap dan ke 2 Bukhurnya Silahkan Contact saya +62 856 224 8888 ( no SMS ) Benar – benar Mujarrab.

T A M M A T

Thursday, January 19, 2012

Asma' Yupiter


Asma’ Musytari’  ( Yupiter )
( Asma’ Malaikat penghuni langit ke 6 )

 

    Asma’ Jupiter ini terdiri dari 12 Asma’ dari sebagian Asma’ –Asma’ Allah SWT, Apabila anda membaca Asma’ Jupiter ini dalam keadaan Suci baik tempat, Pakaian, badan dan hati, maka akan hadir di hadapan anda para Malaikat serba kuning, Dan di tangan mereka tergenggam tumbak2 berbendera kuning serta di lengkapi dengan Alat2 perang yang serba berwarna kuning pula, Jika para Malaikat / Khodam2 tsb berbicara maka akan keluar dari mulutnya lidah lidah api yang menyambar sebagai tanda marahnya mereka terhadap siapa saja yang berma’siat kepada Allah SWT, Jika anda membaca ke 12 Asma’ jupiter ini pada orang yang sedang sakit maka si sakit akan sembuh seketika dengan idzin Allah swt, Dan inilah 12 Asma’ Musytari’ ( Jupiter ) :


@qJ~s  G]<väæ  @8qs=}  @ä&]=]  Cj}  K~js  C]p  @8qs9ç%  @p9ç%  @9%
r?Q  ?Qùæ  änæ<  `<äç%

Tadasin, Tabduusin, Tabdahuudasin, waqasin, hamiishin, yamasin, qarqataasin, yarhuudasin, ‘amdasin, bil arqasyin, haysuusin, tabaraka rabbana bi ‘azin ‘ajjahin.

Bagi Anda yang kesulitan membaca tulisan Arabnya dan yang muncul syimbol silahkan download dulu font arabicnya " Nono soft arabic " Link nya di bawah ini,  kemudian di instal kan di font windows pc anda :

Tafsirnya dengan bahasa arab :

cmä2çA xä~Eöã  S~j- ûfQ oi ä}  cmä2çA 9jI ä}  8=Yä}  cmä2çA  91ã ä} 91ãp ä} cmä2çA
Õ<9^eäæ >?R%  oi ä}  cmä2çA  xä}=çbeäæ  ú8=%p  cfi oi ä}  cmä2çA û%qjeã  S~j- é~2}  oi ä}
cyäjAü oi  uæ  c%qQ8  äi   k~ÐRæ   ceýAü  xänZeãp  $qjeäæ  r8äçQ  =t]  oi  ä}  cmä2çA   xän*eãp
_eä5  cmã o~æq.2jeã  c1ãp<üp  o~æ=^jeã  c&bywi ée =6B% lã  ûjÐReã  c%äjfap   ûnB2eã
å< ä} êã ä}  o}9eã  hq} lä}8 ä}  o~Rj-ã  $ä]qf6jeã  oi  äjtn~æäip  äjt~Y  äip  L<öãp  $ãqjBeã
o~jeäReã

Subhanaka ya wahidu ya ahadu, Subhanaka ya fardu ya shamadu, Subhanaka ya man ‘ala jamii’l Asyya-i, Subhanaka ya man yuhyi jami’al mauta, Subhanaka ya man malaka wa tarada bil kibriya-i, Subhanaka ya man ta’ajjaja bil qudrati wats tsana-i , Subhanaka ya man qahara ‘ibadahu bil mauti wal fana-i , As-aluka bi ‘adziimi ma da’awtuka bihi min asmaa-ikal husna wa kalimatikal ‘udzma an taskhara lii malaikatakal muqarrabiina wa arwaahakal mahjuubiina  innaka khaliqus samawati wal ardi wa ma fiihima wa ma baynahuma minal makhluqaati ajmaiina ya dayyanu yaumid diini ya allahu ya rabbal ‘alamiina.

   
 Ketahuilah oleh anda Allah swt telah menunjukan jalannya kepada anda sesungguhnya Asma’ ini jika di ukir pada cincin emas atau di ukir pada permata berwarna hijau dengan di ikat logam emas, Kemudian datangilah orang yang terkena penyakit lumpuh di bagian anggota badannya lalu usaplah wajahnya maka si sakit akan sembuh dengan idzin Allah SWT. Apabila anda membaca Asma’ Jupiter ini maka mengigillah dan gemetar semua Arwah yang ada di bumi dan di langit, Asma’ ini dapat anda gunakan untuk menghadirkan Arwah2 besar dan kecil, mereke para golongan ruh tidak akan menentang sekejap mata pun pada pembaca Asma’ ini, mereka dapat anda perintahkan dihadapan anda dengan ta’at pada asma’ allah ta’ala ini, dan tatkala anda berdo’a kepada Allah SWT untuk suatu hajat maka Allah akan melaksanakan apa yang menjadi hajat anda, dan tatkala anda memanggil seorang raja raja ruhani / khodam siapa saja , Maka dia akan hadir seketika di hadapan anda dengan ta’at, tunduk serta patuh pada asma’ allah ta’ala ini, Maka jagalah apa yang aku ucapkan pada anda dari rahasia – rahasia Asma’ ini dan janganlah anda berikan Asma’ ini kepada yang bukan ahli nya dan juga jangan engkau berikan asma’ ini pada orang yang tidak mempunyai Agama serta Aqidah.
    Ketahuilah oleh anda sesungguhnya rahasia rahasia pengamalan Asma’ ini tidak akan sempurna  kecuali :
1.    Dengan membersihkan hatimu untuk tuhanmu
2.    Dengan meng ikhlaskan niat anda, Do’a anda, kerendahan anda untuk allah swt
3.    Permohonan mu , Ikhlasmu serta perbuatanmu tidak terdapat perkara2 yang tidak di ridhai Allah SWT
Dan tiada daya untuk beribadah kepada Allah dan tiada upaya untuk meninggalkan  ma’siat kepada Allah SWT kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung.

bagi anda yang menginginkan Asma’ Jupiter ini secara lengkap baik tatacara maupun khasiat serta manfa'at  silahkan kirimkan Maharnya Rp 500.000 ke rek Bank Mandiri No rek 13000 8888 6661 A/N Heri Rohedi  kemudian konfirmasi  ke +62 856 224 8888 atau ke 022 7344 3999.

 
T A M M A T

Tuesday, January 17, 2012

Asma' Matahari


ASMA’ MATAHARI Pada kesempatan kali ini saya coba terjemahkan Asma’ – Asma’  Kawakib ( 7 Planet ), Yang saya terjemahkan dari kitab Al – Ajnass  yang di susun oleh Sayyidina Asif Bin Barkhoya  pada halaman 21, inilah Asma’ Planet yang pertama untuk Matahari :

Asma’ Lisy Syamsi ( Asma’ Matahari )

    Asma’ Matahari terdiri dari 20 Asma’ Allah SWT yang sangat agung, Dengan ke 20 Asma’ ini Allah SWT menciptakan para Malaikat yang menempati langit ke 7, Mereka bertasbih dengan Asma’ ini secara ta’at dan patuh, Ketika anda mengundang mereka dengan Asma’ ini maka mereka akan menjawab nya dengan hadir di hadapan anda secara ta’at dan patuh, Inilah ke 20 Asma’ Matahari yang di maksud :
 Bagi Anda yang kesulitan membaca tulisan Arabnya dan yang muncul syimbol silahkan download dulu font arabicnya " Nono soft arabic " Link nya di bawah ini,  kemudian di instal kan di font windows pc anda :

Ë2.æ  äBs  k.s  dã;s   KZ1  Lqe  `ä}ã  u~ÌÌ}  uÌÉ  ãq~t~s  gbj.Q   åq~Ìçi  K~J]
hät~s   hät~s   kb2%  rqZs  dä~t~É  o%=ZI  $q&~s

Qosiisin  Mabthoyuubin ‘Ajmakalin  Hayhayuu Thothohin Yathothoyhin Iyyaka Lawdhin Hafshin Hadzalin Hajamin Hasaa Bajahathin Haytuutin Shafartanin Thayhayaalin Hafuuhin Tahkamin Hiihaamin Hayhaamin

Tafsir dengan bahasa Arabnya adalah :

cmä2çA läBe gbæ  3çBi ä}  cmä2çA läB1öã  k}9]ä}  cmä2çA lýFeã  k~ÐQä}  cmä2çA
ã=~ça  ãqfQ lqjeäÐeã dq^} äjQ éæ<  '~eäR%  häRmöã kyã8 ä} cmä2çA läbi ga ð 8qçRi ä}

Subhanaka ya ‘adziimasy sya’ni, Subhanaka ya qodiimal ihsaani, Subhanaka ya musabbiha bikulli lisaani, Subhanaka ya ma’buuda fi kulli zamaani, Subhanaka ya daaimal ‘in’aami ta’alayta rabbi ‘amma yaquuludz dzaalimuuna ‘uluwwan kabiira.

    Ketahuilah wahai saudaraku Allah SWT telah memberikan taufiq kepadamu, Sesungguhnya Asma’ yang mulia dan lembut ini, agung suci dan di sucikan merupakan Asma’ yang di ucapkan oleh Nabi Yusha’ bin Nun A.S  ketika berhadapan dengan ‘Uuz bin ‘Anaq sehingga ‘uuz terbisu dengan wasilah asma’ ini sehingga Nabi Yusha’ bin nun dapat membunuhnya, Dan Asma’ Matahari ini sangat di ta’ati oleh semua Malaikat penghuni langit ke 7, Dan dengan asma’ ini pula yang di ucapkan nabi Yusha’ Bin Nun ketika berhadapan dengan raja Israililiyyah ( Yahudi ) sehingga Nabi Yusha’ Bin Nun dapat menguasai wilayah kekuasaan sang raja  seraya mengeluarkan ludah dari mulutnya  Maka meraung raung lah sang raja yahudi hingga binasa seketika dengan Idzin Allah SWT, Asma’ Matahari ini dapat di pergunakan dengan idzin allah SWT untuk : Mengikat Lidah seseorang, Masuk ke pembesar pembesar negara / Raja, Supaya dilaksanakan semua Hajat, Mengalahkan orang2 yang gagah berani, Membakar Jin / setan yang membangkang Dan ke 20 Asma’ inilah yang Allah SWT wakilkan pada saat terjadi  gerhana Matahari dan Bulan.
  Apabila anda membaca Asma’ ini dengan hati yang ikhlas, Maka akan keluar dari mulut anda Lahiib ( Lidah Api yang sangat panas ) yang akan membakar setiap golongan ruhanni yang ada di hadapan anda, maka hendaknya anda berhati hati agar tidak membaca Asma’ ini ketika anda berada dekat dengan para khodam karena Asma’ ini dapat menyiksa mereka , dan janganlah anda ucapkan Asma’ ini kecuali di tempat yang suci dari kotoran dan najis, apabila anda baca Asma’ ini pada jumlah / bilangan tertentu maka akan hadir di hadapan anda seorang Khodam yang merupakan salah satu  raja khodam yang Allah wakilkan pada Asma’ ini dia akan melaksanakan apa apa yang anda perintahkan terhadapnya yaitu semua perkara yang di ridhai Allah SWT , Apabila anda masuk kedalam suatu istana atau tempat pejabat yang aniayaya maka Allah swt akan mengalahkannya untuk anda,Apabila anda memanggil dengan Asma’ ini salah seorang raja dari para raja Jin Maka akan hadir seketika dan saat itu juga lebih cepat datangnya dari pada kilat yang menyambar dan masih banyak lagi khasiat, manfa’at serta tata cara nya baik jumlah ulangannya, Qosam Matahari dll asma’ matahari ini tidak di perlukan Riyadhah atau tirakat .
bagi anda yang menginginkan Asma’ Matahari ini secara lengkap silahkan kirimkan Maharnya Rp 500.000 ke rek Bank Mandiri No rek 13000 8888 6661 A/N Heri Rohedi  kemudian konfirmasi  ke +62 856 224 8888 atau ke 022 7344 3999.

T A M M A T

Sunday, January 1, 2012

Kitab Al Ajnass Sayyid Asif Bin Barkhoya

Terjemah Kitab Al- Ajnas

( Sayyidina Asif bin Barkhoya / Mentri Nabi Sulaiman A.S )Kitab Al- Ajnas merupakan salah satu kitab hikmah tertua di dunia yang berusia sekitar 5000 tahun, kitab ini di susun oleh wajir / mentri Nabi sulaiman AS yang bernama Sayyidina Asif Bin Barkhoya, isi kitab ini terdiri dari 188 bab ilmu hikmah yang sangat langka sekali, inilah bab pertama dari kitab al- Ajnas , mudah mudahan memberikan manfa'at bagi para pengunjung Blog Ghaib99, inilah terjemah Al-Ajnas :
 
Latifatul Ula ( Latifah Awwal )
 

Dengan nama Allah SWT Yang maha kuat dan agung, Awal nya mahluq yang taat pada Allah SWT, Adalah Ta’atnya Malaikat pembawa Arasy, Dan inilah Asma’ Malaikat Pembawa Arasy :

lqt~fi  lqsä.æ  lqtE  lqtE  g~Bi =^t~i   =ZV}  Öj.æ   3Z~jtæ
Bagi Anda yang kesulitan membaca tulisan Arabnya dan yang muncul syimbol silahkan download dulu font arabicnya " Nono soft arabic " Link nya di bawah ini,  kemudian di instal kan di font windows pc anda :

Bihamyafahin Bajmatin Yaghfarin Mayhaqarin Masyalin Syahwanin Syahuunin Bajahuunin Malyahuunin
Tafsir nya dengan bahasa Arab adalah : 

  ga   ueãp  {~E ga  å<  hq~^eã  é2eã #mã  <8ä^eã  #mã  9jJeã  #mã  91ãqeã  #mã  êã ä}
 '~fR% {~E Õ<: dä^*i  cnQ å?R} v  {~E ga   ûfQ <8ä]   {~E  gbæ  keäQp  {~E
ú=%  wY

Ya Allahu antal wahidu anta as-samadhu antal qadiru antal hayyul qayyumu rabba kulla syay-in wa ilaha kulli syay-in wa ‘alima bikulli syay-in qaadirun ‘ala kulli syay-in la ya’zibu anka mistqala dzarrati syay-in ta’alayta pala tura.

Artinya :  Wahai Allah engkau yang maha tunggal, Engkau yang maha tempat bersandar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang mengurus segala sesuatu dan tuhan segala sesuatu dan engkau mengetahui pada segala sesuatu, Yang Maha kuasa atas segala sesuatu,Engkau maha tidak tercela sekecil apapun, engkau yang maha tinggi dan tidak terlihat.
            Ketahuilah oleh kalian semua, allah SWT telah menjanjikan pada kalian, Bahwa sesungguhnya Asma’ asma’ ini apabila kalian membaca dengan Asma’ – Asma’ di atas , membacanya dalam keadaan suci dari najis, Suci pakaian dan tempat, Hati ikhlas maka akan turun kepada engkau  beberapa malaikat yang berwujud cahaya , maka bergetarlah langit & Bumi dan bergetar juga semua yang ada di langit dan di bumi, para Malaikat tsb dapat melakukan untuk menghadirkan malaikat golongan ruhani untuk anda, menjadikan haybah / wibawa si pembaca asma’ tsb di hadapan para pembesar, dapat di terima di semua kalangan serta si pembaca dapat mengikat lidah lawan bicaranya ( kalau bisnis kata si pengamal jadi maka lawan bicaranya akan ta’at serta patuh pasa apa yg dia katakan ), Dilaksanakan semua hajatnya, sapat di gunakan tameng ghaib dan dzohir dari semua gangguan mahluq, dapat di gunakan sebagai senjata ghaib untuk merusak, menghukum, membinasakan musuh yg tidak di ridhai allah swt.

Latifatust Tsaniyyah ( Latifah kedua )

Asma’ atau bacaan latifah yang ke 2 Allah swt telah ciptakan dari asma’ Latifah ke 2 ini para malaikat yang menempati Suradiqatil ‘Udzma’ ( Tempat / Tenda yg sangat besar ), Dan dengan Asma’ inilah Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam AS, Dan dengan Asma’ Latifah ke 2 inilah Nabi Isa AS Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan buta mata, Maka apabila anda membacanya dalam keadaan suci baik badan, tempat serta pakaian maka akan bergetarlah gunung-gunung karena agungnya Asma’ ini, Dan inilah Asma’ yg dimaksud :