Friday, June 29, 2012

Asma' Nabi Muhammad SAWAsma’ Nabi Muhammad
( Yang merupakan Asmaul ‘Adzom )


 Asma’ Rasulullah SAW ini  diriwayatkan oleh Syeikh Al-Qutub Abu Hasan Asyadzili  yang menerima dari gurunya  Syeikh Al-Imam Abu Abdillah Abdus Salam bin Basyis beliau menerima dari Syeikh Abu Muhammad Solih bin Bansor bin Ghofyan Ad-Dakaaly Al-Maliky, Beliau menerima dari Abu Madyan Syuaib Al-Andalusy Al-Isybiily Al-Anshary, Beliau menerima dari Syeikh Al-Qutub  Al-Ghauts Abu ya’iz bin adaar bin maymun Al-hazmiry Al-haskuury, Beliau menerima sari syeikh Abu syuaib Ayyub bin Sa’iid As-Sonhaajii Al-Azmuury, Beliau menerima dari Syeikh Al-Kabir Al-Waali Abu Muhammad Tanuury, Beliau menerima dari Syeikh Al-imam Abu Muhammad Abdul Jalil bin wihlaan beliau menerima dari Syeikh Al Jalil Abul Fadli Abdullah bin Abi Basyar beliau menerima dari ayahandanya Abu Basyar Al-Hasan Al Jauhary, beliau menerima dari Syeikh Abi ‘Ali, Beliau menerima dari Abu Hasan ‘Ali An-Nuury, Beliau menerima dari As-Sirri As-Saqothi, Beliau menerima dari Abu Madyan Beliau menerima dari Asy-Syaasyi beliau menerima dari Abu Sa’id Al-magribi, beliau menerima dari Abu Ya’qub An-Nahrajuury beliau menerima dari  Al Junaidi Al-Bagdadi, beliau menerima dari Ma’ruf Al-Karkhi, beliau menerima dari Dawud At-Thaa-i, beliau menerima dari Habibil ‘Azami hasan Al-Basri, beliau menerima dari Abu Bakar Muhammad bin siiriin, beliau menerima dari Anas bin Malik beliau menerima dari Rasulullah SAW, syeikh Ma’ruf Al-Karkhijuga menerima Sayyid ‘Ali bin Musa Ar-Ridha beliau menerima dari Ayahandanya Al-Imam Musa Al-Kadzim, beliau menerima dari Ayahandanya Al-Imam Ja’far shodiq, beliau menerima dari ayahandanya Al-Imam Muhammad Al-Baaqir, beliau menerima dariAyahandanya Al-Imam Ali Zainal ‘Abidin beliau menerima dari Ayahandanya Al-Imam Husen RA, beliau menerima dari Ayahandanya Al-Imam Ali karramallahu Wajhahu wa RA, beliau menerima dari Rasulullah SAW.

ée=ZUäYc~eã  åq%ãp  `=ZV&Aã  c~eã  cni  cæ  k~ÐReã  éfReã  êäæ vã  Õq] v p  dq1  v
o~jeäР oi  #na  émã  cmä2çA  #mã  vã  ueã  v éfQ  è%p

Telah berkata Syeikh Abu Hasan Asy-yadzili RA “ Ketahuilah wahai anakku sesungguhnya tidak ada yang sanggup menembus benteng keagungan Asma’ ini kecuali orang – orang yang telah diberikan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT dan orang – orang yang telah diberikan petunjuk serta taufiqnya saja lah yang mampu mengetahui Asma’-Asma’ ini, Dan Allah SWT telah menjelaskan dengan Nur nya pada engakau anakku, Dan aku akan menjelaskan kepadamu apa-apa yang terkandung pada Asma Rasulullah SAW, Maka jagalah Asma’ ini sari orang – orang yang bukan Ahlinya dan Allah akan senantiasa memberikan taufiqnya serta penjagaanya padamu, Asma’ Rasulullah SAW  terdir dari 6 Asma’ yang sangat agung, Inilah Asma’ yang dimaksud :

Tohuurun   <qtÉ
Asma’ pertama ini merupakan Asma’ yang sempurna pada Dzat nya menerangi pada Sifatnya, Khasiat khusus Asma’ ini adalah dibaca 1 x ketika akan masuk ke tempat para Raja / pembesar / pejabat negara/ kerajaan  setelah Asma’ tsb di baca 1 x kemudian bacalah Takbir 7 x kemudian bacalah Tho  1 x ( Huruf tho Ê) kemudian membacasurat Ash-Su’ara Ayat 4   1x , inilah ayat yg dimaksud :

o~RMä5  äte  kt]änQã  'fÐY  Ö  xäjB  oi  kt~fQd?nm  ýFm  lã
Artinya : Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.   
Kemudian bacalah taukil dibawah ini 1 x :
xäÌæ  ktBZmã  ûfQ  #jb1
Artinya :  “ Aku menghukum atas diri – diri mereka dengan keagungan huruf Tho “
Kemudian bacalah Asma’ diatas tadi   <qtÉ7 x
Maka dengan Izin Allah SWT para raja atau pembesar akan tunduk serta ta’at pada anda, Asma’ ini merupakan Asma’ penunduk semua mahluk ciptaan Allah SWT dari gunung, laut, langit, bulan , bintang , matahari, galaksi, bumi, air, angin, golongan Jin, manusia, malaikat, ruhani, Khodam , binatang, tumbuhan dll, itu terjadi jika engkau anakku ber istiqomah membaca Asma’  <qtÉsetiap malam 22250  x  dan setiap ba’da sholat fardu  dibaca 2225 x  selama 41 hari  setelah itu dibaca secara istiqomah 225 x setiap ba’da sholat fardu.

  Bagi Anda yang menginginkan 6 Asma' Rasulullah SAW  yang sangat langka ini silahkan contact +62 856 224 8888  atau +62 22 73443 999  / ghaib.999@gmail.com

1 comment:

  1. qo tulisan arabnya ga bisa ke baca yah???

    ReplyDelete