Wednesday, May 14, 2014

Shalawat Syeikh Abdul Qadir Al-Jaelani R.ASholawat Basyairul Khairat
( Sholawat yg disusun khusus oleh Al-Imam Al-Aimmah As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jaelani R.A )
                                                                                                   
Sholawat ini di susun secara khusus oleh Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani RA, Telah berkata Imamul Aimmah Syeikhul Ummat, Sayyidul Anjab, Qutbul Aqthab, Wa Ghautsul 'Adzim  As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jaelani kepada sebagian saudara saudaranya seagama "  Ambillah Sholawat ini dariku, karena aku telah mendapatkan nya melalui ilham adari Allah Azza wa jalla, Kemudian aku menunjukkannya kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan aku ingin menanyakan tentang pahala nya, Maka Nabi Muhammad SAW memberitahuku tentang pahalanya sebelum aku menanyakannya, Maka bersabda Rasulullah SAW pada ku  " Untuk Sholawat ini mempunyai suatu keistimewaan yang sangat banyak dan sangat langka , Karena Sholawat ini akan mengangkat derajat pembaca ke derajat yang paling tinggi, Dan apabila sipembaca sholawat ini bermaksud kepada suatu perkara maka tidak akan sia sia perkara tsb serta tidak akan di tolak Do'a nya disisi Allah SWT, Dan barang siapa yang membaca Sholawat ini 1x, Maka Allah SWT telah mengampuni segala dosa dosanya dan dosa dosa orang di majlis tsb, Dan jika dibaca  Sholawat ini kemudian Ajal si pembaca tsb datang, Maka datang pula di sisinya 4 Malaikat yang mempunyai fungsi dan membantu si pembaca sholawat ini tatkala Syakaratul Maut, berikut fungsi dari 4 malaikat ini :

1. Mencegah / Membentengi dari masuknya Setan
2. Menetapkan lidah nya untuk membaca 2 Kalimah Sahadat
3. Memberikan nya minum dari air telaga kautsar
4. Di tangan malaikat ini membawa baki dari emas yang dipenuhi oleh buah-buahan dari surga

Kemudian Allah SWT berfirman " Berbahagialah wahai Hamba Allah, Dan lihatlah bagimu telah diberikan kedudukan / tempat di Syurga, Maka sebelum melepaskan Ruhnya Sipembaca Sholawat ini melihat dan memandang tempat nya di surga dengan kedua matanya, Dan didalam kuburnya diberikan ke amanan, Dan tidak pernah melihat didalam kuburnya sesuatu yg menakutkan dan kesempitan.

Dan bagi pembaca Sholawat ini dibukakan Oleh Alllah SWT baginya 40 pintu rahmat, Dan digantungkan pada kepalanya lampu lampu gantung yang terbuat dari cahaya di akhirat , dan diakhirat kelak sipembaca Sholawat ini akan selalu di temani Malaikat Disebelah kanannya Malaikat yang memberikan kegembiraan dan menghiburnya, Dan disebelah kirinya Malaikat  yang menjaganya, Sipembaca Sholawat ini tidak akan mengalami kerugian diakhirat kelak, dan tidak akan pernah mengalami penyesalan di akhirat, Dan Segala amal buruknya tidak akan di hisab oleh Allah SWT, Dan apabila melewati jembatan Shirat Al Mustaqim, Berkata Api neraka " Lewatlah dengan sangat cepat hai hamba Allah karena sesungguhnya aku diharamkan untuk mu, Serta masuklah kedalam surga dari pintu mana yang engkau inginkan " Dan dari setiap pintu surga memiliki 40 Qubbah yang terbuat dari perak, Dan dari setiap Qubbah memiliki 100 Khimah /  tenda kemah yang terbuat  dari cahaya, Dan di tiap tenda memiliki tempat tidur yang terbuat dari kapur di setiap tempat tidur mempunyai bentangan kasur  yang didiami seorang bidadari yang diciptakan sebaik baiknya bentuk dari yg terbaik seakan akan malam purnama yang sempurna. Kemudian Allah SWT memberikan padanya berbagai kenikmatan, Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga dan dirasakan oleh hati. Didalam sebuah Hadist diriwayatkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra', Allah SWT berfirman "  Langit untuk siapa wahai muhammad ?, Rasulullah SAW menjawab " Tentulah untuk mu ya Allah ",  Kemudian Allah berfirman " Engkau untuk siapa hai muhammad ? ", Maka terdiamlah rasulullah SAW  , mencegahnya malu terhadap Allah SWT untuk mengatakan sesuatu, Kemudian Allah berfirman " Engkau untuk orang yang bersholawat padamu, menambah kemuliaan dan keagungan "

Berkata Sayyid Abdul Qadir Al-jailani R.A , "  Sholawat ini sangat layak dengan Hadist diatas tadi, Dan Sholawat ini dapat membuka 70 pintu Rahmat dan Sholawat ini dapat menyatakan/ mendzohirkan keajaiban keajaiban dari sisi Ilmu Hikmah, Membaca 1 x sholawat ini itu lebih baik daripada membebaskan/ menyelamatkan 1000 nyawa, Lebih baik daripada menyembelih 1000 kurban, Lebih baik daripada Sodaqoh kepada 1000 orang yg mempunyai hutang, Lebih baik daripada puasa 1000 bulan, Dan didalam Sholawat ini terdapat Rahasia Rahasia yang tersimpan yaitu :
Sholawat ini dapat menarik rezeqi, memperbagus Akhlaq, Dilaksanakan semua hajat ,Diampuni dosa, ditutupnya Aib Aib kita, Dimuliakan/ ditinggikan derajat orang yg hina, Telah berkata Sayyid Makinudddin, Sesungguhnya Sholawat ini tidaklah diberikan kecuali pada seseorang yg sempurna  perangainya, Dan pemilik serta pembaca Sholawat ini apabila menghampirinya kebingungan dari perkara dunia, kemudian dia membaca sholawat ini semuanya , Maka Sholawat ini akan menjadi Syafa'at kelak di Yaumil Akhir, Sholawat ini merupakan Sholawatnya orang orang yang bershalawat, Qur'an nya bagi orang orang yang senantiasa berdzikir, Nasihat bagi orang orang yang bertaqwa serta Wasilah/ perantara bagi orang orang yang senantiasa berwasilah, Dan inilah Sholawat Basyairul Khairat yang dimaksud :

k~1=oj1=êã kBæ
v  êã lãp  k~ÐReã dä] äjæ  o~niÒjfe  =Fçjeã  =~Fçeã  9j2i  äm9~A  ûfQ  kfAp  gI  ktfeã
 dä] äjæ  o}=aã;e =Fçjeã =~Fçeã  9j2i  äm9~A ûfQ kfAp  gI  ktfeã  o~niÒj  =-ã  S~N}
ûfJ} |;eã qsÀw~Iãp  Õ=bæ  rãq2çAp ã=~*a  ã=a:  êã  ãp=a:ã  ka=a:ã ém ãp=a:äY  k~ÐReã
gI  ktfeã äj~1<  o~niÒjæ  läap  <qneãûeã  $äj fÐoi   kb-=6~e  u&bywip  kb~fQ
giäQ gjQ S~Mã v émã k~ÐReã dä] äjæ o~fiäRfe  =Fçjeã  =~Fçeã  9j2i  äm9~A  ûfQ  kfAp 
oiÒi  qsp  û*mã pã  =a:  oi  ä2eäI  gjQ  oip  k~ÐReã  dä]  äjæ p û*mã  pã  =a:  oi   kbni
9j2i  äm9~A  ûfQ  kfAp   gI  ktfeã   åäB1  =~Væ  ät~Y  lq]>=}   Ön. lqf59}   czepýY 
9nQ  lpxäF} äi  kte   ã<qZU   o~æãp we   läa    umýY   k~ÐReã dä] äjæ  o~æãp we  =Fçjeã  =~Fçeã 
o~æãq&fe  =Fçjeã  =~Fçeã 9j2i  äm9~A ûfQ kfAp  gI ktfeã o~nB2jeã  xã?-  ce :   ktæ<
r8äçQ oQ Öæq& gç^}  |;eã  qsp  o}=tÌ&jeã è2}p  o~æãq& è2} êã lã  k~ÐReã dä] äjæ
äjæ  o~Jf6jfe   =Fçjeã  =~Fçeã  9j2i  äm9~A ûfQ kfAp  gI ktfeã  $äz~B oQ  ãqZR}p
Õ8äç`=F} vp ä2eäI wjQ gjR~fY uæ<  xä^e ãq-=} läa ojY k~ÐReã dä] äjæ
 

No comments:

Post a Comment