Friday, January 8, 2010

MELIHAT PERKARA2 YG AKAN TERJADIMELIHAT PERKARA2 YG AKAN TERJADI


Istikhoroh ini saya ambil dari kitab Sirrul Asror (Syeikh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi ) Istikhoroh ini berupa Bait-Bait yang mengandung Asror inilah Bait2 nya :

1. IDZA ARODTA MA'RIFATAL 'AWAQIB
LIKULLI AMRIN HADIRIN AW GHOIB

Apabila anda menginginkan untuk mengetahui kejadian2 yg akan terjadi Untuk semua perkara2, baik yang nyata atau yang Ghaib

2. KHUDZ QOBDOTAN MIN AYYI HUBBIN SYI'TA
BIYADIKAL YUMNA KAMA ALIMTA

Maka ambillah segemgam dari biji2 an yang anda sukai Dengan tangan kanan sebagaimana anda telah anda ketahui ( Kanan Bagus )

3. MIN GHOIRI 'ADDIN WA LA SYU'ARIN
WATROH HU SAB'ATAN YA QORI

Dengan tanpa bilangan mengambil bijinya Dan bagilah 7 ( kurangi 7 sampai habis ) biji wahai yg membaca bait ini

4. FA IN WAJADTAL 'ADADA BA'DAT TORHI
FA INNAL FARDA YA'TI BI JAMI'IL FARHI

Maka apabila anda mendapati bilangan setelah dibagi ( Sisa ) Maka kalau sisa 1 perkara tsb akan mendatangkan semua kebahagian

5. FA INNAHU LI ZAHROTIL BAHIYYATI
WA AYYU HAJATIN TOLABTAHA MAQDIYATI

Karena sisa 1 itu untuk Bintang Zahroh ( Venus ) yg Bagus
Dan hajat apa saja yang anda cari/ inginkan akan terlaksana

6. WA IN BAQIYYA ITSNANI LIL MARIKHI
FAL AMRU FIHI KTSROTUT TAWBIKHI

Dan apabila sisa 2 maka itu untuk Bintang Marikh ( Mars )
Maka perkara tsb banyak sekali keburukannya

7. WA IN BAQIYA TSALATSATUN FAD 'UHU
LIANNAHU 'ATORIDU YAMNA'UHU

Dan apabila sisa 3 maka tinggalkanlah perkara tsb
Karena Bintang 'Atorid ( Merkurius) Yg akan mencegahnya ( Tidak terlaksana )

8. WA IN BAQIYA ARBA'ATUN FA LIZUHALI
FAL AMRU YAQDI BI SYIFA I WA 'ILALI

Dan jika sisa 4 maka untuk Bintang Zuhal ( Saturnus )
Maka perkara akan terlaksana dengan sembuh dan sakit yg menyusahkan

9. WA KHOMSATUN LIL MUSYTARI AS SA'IDI
FAL AMRU YAQDI BILA TANKIDI

Sisa 5 Untuk bintang Mustari ( Yupiter ) yg Bahagia
Maka semua perkara akan terlaksana dengan tanpa susah payah

10. WA SITTATUN LIL QOMARI AL-MUNIRI
YASSAROKA FIL HAJATI BIT TAYSIRI

Sisa 6 Untuk Bulan yang menerangi
Alloh akan memudahkan Hajat2 dengan kemudahan

11. WA SAB'ATUN LISY SYAMSI FAJ TANIBHU
IDZ HUWA SO'BUN LA TUQORRIBHU

Sisa 7 untuk matahari maka hindarilah
Perkara tsb sangat sukar janganlah anda dekati ( sangat jelek )

12. FA MIN DANIYALA SOHHA HADZA YA FATA
FA'MAL BIHI WAHDZAR TUKHOLIF MAN ATA

Bait2 ini dari Nabi Danial A.S Yg Shohih wahai pemuda
Kerjakanlah yg baik dan hindarilah yg Jelek

Semua kembali kepada Alloh yang menghendaki


T A M M A T

No comments:

Post a Comment