Wednesday, January 25, 2012

Asma' Awan


Asma’ Sahaab ( Asma’ Awan )

Dengan Asma’ ini Allah SWT menciptakan Awan dan para Malaikat yang menguasai Awan, Mereka para malaikat dan bala tentaranya bertasbih dengan Asma’ ini di tempat yang Allah berikan kekuasaan pada mereka ( Awan ), Inilah 10 Asma’ Awan  dan kegunaannya :

dä~jJjI  dä}=tAã  g~yä~.j-  g~yäjBjA  g~yä&~js  g~yä~]ã  g~yä~RjA  g~yä}8<8  g~yä~Y=A
dä~]=1
Sarpayaaiiila, Dardayaaiila, Sam’ayaaiila, Aqyaaiila, Hamyataaiila, Sasamaaiila, Jamjayaaiila, Asharayaalin, Shamshamayaalin, Harqayaalin

    Kegunaan yang ke 1
Apabila anda ingin mendatangkan hujan di saat musim kemarau, Duduklah di suatu tempat yang terbuka tidak boleh tertutup kemudian bacalah Asma’ –Asma’ di atas tadi, Ketka anda baru membaca ke 10 Asma’ tsb Maka akan datanglah Awan, Jika Awan ( mendung ) lambat datangnya bacalah untuk yang ke 2 kalinya kemudian bacalah do’a dibawah ini :

=Ìjeã  ãqç~-ã  hã=beã  Öbywjeã  ät&}ã
Ayyatuhal Malaaikatul kiraami ajiibuu Al-mathara
Artinya : “ Wahai para Malaikat yang mulia jawablah oleh kalian semua dengan turunnya hujan “

    Kegunaan yang ke 2
 Jika anda ingin mendatangkan petir di saat bukan waktunya, Maka bacalah ke 10 Asma’ di atas kemudian bacalah tawkil di bawah ini :

9Q=eäæ  '~%ã  äi  vã  kAvã  ã;s  _2æ  9Q=eäæ  gaqjeã  cfjeã  ät}ã
Ayyuhal malakul muwakkalu bir ra’di bihaqqi hadzal ismi illa maa atayta bir ra’di
Artinya : “ Wahai Malaikat yang menguasai petir dengan haqnya asma’ Allah ini datangkanlah olehmu petir “

    Kegunaan yang ke 3
Apabila anda didatangi seseorang yang sedang sakit yang di sebabkan oleh angin dari penguasa awan, Maka bacalah ke 10 Asma’ ini pada air yang suci, Lalu usapkanlah pada seluruh tubuhnya , Maka dengan idzin Allah SWT penyakitnya akan hilang.

    Kegunaan yang ke 4
 Apabila anda ingin menghadirkan Ruh atau malaikat dari beberapa para malaikat yang menempati Awan, Maka bacalah ke 10 Asma’ di atas kemudian bacalah tawkil di bawah ini, Maka Ruh / Malaikat tsb akan hadir di hadapan anda secepat kilat yang menyambar, dan perintahkanlah padanya apa yang menjadi keinginan anda, Maka sesungguhnya dia akan melaksanakan perintah anda dengan idzin Allah SWT, inilah Tawkil yang di maksud :

cfjeã  Ä  ××××××ämwY  Å  ée  ãp=N1ã
Uhduruu lii ( fulanan.... sebutkan nama malaikat atau golongan ruhani yang ingin anda hadirkan ) Al-malaku
Artinya : “ Hadirkanlah oleh kalian semua padaku malaikat yang bernama si fulan........”

    Kegunaan yang ke 5

Apabila anda ingin memindahkan, mengirim atau mengangkat barang / benda dari 1 negri ke negri yang lainnya bacalah asma’ – asma’ di atas tadi kemudian bacalah tawkil dibawah ini :

é&-ä1 éN^}  oi  ãp=N1ã
Uhduruu man yaqdii haajatii
Artinya : “ Hadirkanlah oleh kalian semua seseorang yang bisa melaksanakan hajatku “
Maka mereka akan menghadirkan seseorang dari salah seorang khaddam Awan kepada anda dan Khadam tsb akan mengirimkan benda/ barang kepada orang yang anda kehendaki.

    Kegunaan yang ke 6

Apabila anda ingin merajam / menghancurkan rumah seorang dzalim yang anda kehendaki, Maka bacalah Asma’ di atas tadi kemudian bacalah tawkil dibawah ini, Maka sesungguhnya Khaddam dari Asma’ tsb akan melaksanakan perintah anda dengan idzin Allah SWT, Inilah Tawkil yang dimaksud :

×××××lwY  <ã8  k-=}  oi  åä2Beã  läbA  oi  =N2}

Yahduru man sukkanas sahabi man yarjamu daara fulaan ........( di isi nama pemilik rumah yang ingin di hancurkan )
Artinya : “ Hadirkanlah seseorang yang menempati awan yang akan menghancurkan rumahnya si fulan...... “


    Kegunaan yang ke 7

Apabila ingin menghancurkan / mencelakakan orang yang anda inginkan dari musuh2 nya Allah SWT yang aniayaya Atau dari jin pembangkang yang dzalimatau selain dari itu, Maka bacalah Asma’ – Asma’ di atas maka sesungguhnya mereka para khaddam Asma’ tsb akan melakukannya untuk anda dengan idzin Allah SWT.

    Kegunaan yang ke 8
Untuk dilaksanakan nya segala hajat2 di suatu negri / daerah yang jauh kemana mana , Maka bacalah Asma’ di atas tsb kemudian perintahkanlah Khaddamnya segala yang anda inginkan.

    Kegunaan yang ke 9

Untuk melihat dengan mata bathin ruh dari berbagai macam arwah yang ada di alam semesta.

Dan masih banyak lagi Khasiat serta kegunaan dari Asma' Awan ini, Bagi anda yang menginginkan Rahasia2 serta kegunaan dari Asma' Awan ini secara lengkap silahkan transfer 500 rb ke rek bank mandiri no rek 13000 8888 6661  a/n heri rohedi, Konfirmasi +62 856 224 8888

T A M M A T

No comments:

Post a Comment