Thursday, January 26, 2012

Asma' Bulan


Asma Qomar ( Bulan )
( Asma’ Penghuni Langit Dunia )


 Dengan Asma’ Bulan ini Allah SWT menciptakan para Malaikat yang menghuni langit ke 7 yaitu Langit Alam dunia yang kita tempati ini, Bagi mereka Asma’ ini sangat di ta’ati dan di patuhi tatkala anda memanggil mereka dengan Asma’ ini, Asma’ Bulan ini sangat berbeda dengan Asmaul Qomar yang biasa, Nama pemimimpin Khodam dari Asma’ Bulan ini adalah Malaikat Syakhayaiila A.S, Para Malaikat ini senantiasa bertasbih dengan Asma’ ini dilangit dunia dan mereka yang senantiasa menolong para Anbiya dalam melaksanakan tugas2 nya dari Allah SWT, Jika anda membaca Asma’ ini maka akan turunlah beberapa Malaikat yang bercahaya putih dan hijau pada tangan2 mereka terdapat senjata2 perang yang terbuat dari cahaya putih dan hijau  yang sangat menyilaukan mata, Merekalah yang memerintahkan semua para malaikat yang menempati dibawah langit alam dunia, yang mana mereka inilah yang di wakilkan Allah SWT untuk menghukum golongan Jin dan Setan yang membangkang, Dan mereka  para Malaikat ini yang di wakilkan Allah SWT untuk menjaga Manusia dari semua mara bahaya dan penyakit, anda berdo’a dengan Asma’ ini untuk menghukum golongan Jin atau raja Khodam mana saja maka dia akan terbakar dengan wasilah Asma’ Bulan ini, Inilah asma’ Bulan yang di maksud :

ÊäÉ  ätfa  än~j}  4p<ä}  ,qnRæ G~i8ã  dä~RE  D<qs  Dqs=s  Gsp  éf~fs  G~t~a  äçI  Dã=s ä&~a
rÑäjAã  #A9^%p  êã  g-  4qmã   4qmã  ä.t.s  ä.t.s  äJtJs  äJtJs   äÉäjswE  $ätJa
rãqA  8qçRi vp r=~U <8ä]vp  rÑä}=ça  kÐQ p
Kaytaahataasyin  Shaban Kayhaysyin Haliiliyin wahasyin harhuusyin huurasyin Sya’yaalin admiisyin ba’nuujin yaruukhin yamiinan kullaha thathin kashaatin syalaahamaathan hashasan hashasan hajhajan hajhajan anuukhin anuukhin Jallallahu wa taqaddasat asmaa-uhu wa ‘adzama kibriya-uhu wala qadira ghairahu wala ma’buuda siwaahu.

Tafsirnya dengan bahasa Arab :

ä} cmä2çA(<ãp ä} cmä2çA +Qäæ ä} cmä2çA  h=bi  hq~] ä} cmä2çA kÐRi  k~ÐQ ä}  cmä2çA
9çR&Bi ä}  cmä2çA $ãqjBeã L<vã ð  oi  +Qäæ ä}  cmä2çA $ä~Z6eã  keäQ ä}  cmä2çA <9&^i
lqbiä}  cmä2çA $ãq]öã <9^i ä}  cmä2çA $äYöã u~fQ ü=Ì% v oi ä}  cmä2çA $ä]qf6jeã S~j-
ã=~ça  ãqfQ  lqjeäÐeã  dq^} äjQéæ< #~eäR%  `<9] wQp cyäjA ð #~eäR%  $ä]pöãp  Öni>vã

Subhanaka ya ‘adziima mu’adzzam, subhanaka ya qayyuma mukarram, Subhanaka ya baa’itsu, Subhanaka ya waaritsu, Subhanka ya muqtadiru, Subhanaka ya ‘alimal khafayyati, Subhanaka ya baa’itsu man fil ardi was samawati, subhanka ya musta’bidu jamii’il makhluqaati, Subhanaka ya man la tatra’ alaihiil aafaati, Subhanaka ya muqaddiral awqaati, Subhanaka ya mukawwinal azminati wal awqaati, ta’alayta fi samaa-ika wa ‘alaa qadrika, Ta’alayta rabbi ‘amma yaquulu adzzzlimuuna ‘uluwwan kabiira.

  Ketahuilah wahai saudaraku Allah swt telah menunjukkan pada anda, sesungguhnya apabila anda menginginkan hasil segala macam hajat dunia maka bacalah Asma’ bulan yang mulia ini , Maka allah SWT akan melaksanakan apa-apa yang menjadi keinginan anda, Apabila anda berdo’a dan memohon kepada allah swt dengan Asma’ Bulan ini niscaya Allah memberikannya, Dan apabila anda membaca asma’ bulan ini untuk menghadirkan ruh dari jenis ruh apa saja maka niscaya ruh tersebut akan datang kehadapan anda secara cepat lebih cepat dari kilat yang menyambar, Dan jika anda membaca Asma’ ini dengan keadaan suci dari kotoran dan najis baik tempat, pakaian serta badan, maka akan hadir sebelah kanan anda seorang malaikat yang mewakili para khodam dari Asma’ bulan ini, Maka mintalah padanya apa yang anda inginkan niscaya dia khodam akan melaksanakan keinginanan anda, Asma’ ini dapat anda pergunakan dengan idzin Allah SWT untuk berbicara dengan para khodam, baik jin ataupun golongan ruhani yang tersebar  di alam dunia ini semuanya, karena Alam semesta yang 7 lapis ini berada dalam garis komando langit alam dunia ( Bulan ).
     Dari sebagian khodam asma’ ini yang Allah wakilkan di langit Alam Dunia ada 4 malaikat bernama 1. Malaikat Mahqaaiila, 2. malaikat Thalhafaakaaiiila, 3. Malaikat Ruuqaaiila, Dan 4.  Malaikat Shamshamaaiila, ke 4 malaikat inilah yang memimpin 7 para raja Khaddam baik dari golongan Jin maupun malaikat yang berada di Alam Dunia ini.

T A M M A T

9 comments: