Thursday, January 19, 2012

Asma' Yupiter


Asma’ Musytari’  ( Yupiter )
( Asma’ Malaikat penghuni langit ke 6 )

 

    Asma’ Jupiter ini terdiri dari 12 Asma’ dari sebagian Asma’ –Asma’ Allah SWT, Apabila anda membaca Asma’ Jupiter ini dalam keadaan Suci baik tempat, Pakaian, badan dan hati, maka akan hadir di hadapan anda para Malaikat serba kuning, Dan di tangan mereka tergenggam tumbak2 berbendera kuning serta di lengkapi dengan Alat2 perang yang serba berwarna kuning pula, Jika para Malaikat / Khodam2 tsb berbicara maka akan keluar dari mulutnya lidah lidah api yang menyambar sebagai tanda marahnya mereka terhadap siapa saja yang berma’siat kepada Allah SWT, Jika anda membaca ke 12 Asma’ jupiter ini pada orang yang sedang sakit maka si sakit akan sembuh seketika dengan idzin Allah swt, Dan inilah 12 Asma’ Musytari’ ( Jupiter ) :


@qJ~s  G]<väæ  @8qs=}  @ä&]=]  Cj}  K~js  C]p  @8qs9ç%  @p9ç%  @9%
r?Q  ?Qùæ  änæ<  `<äç%

Tadasin, Tabduusin, Tabdahuudasin, waqasin, hamiishin, yamasin, qarqataasin, yarhuudasin, ‘amdasin, bil arqasyin, haysuusin, tabaraka rabbana bi ‘azin ‘ajjahin.

Bagi Anda yang kesulitan membaca tulisan Arabnya dan yang muncul syimbol silahkan download dulu font arabicnya " Nono soft arabic " Link nya di bawah ini,  kemudian di instal kan di font windows pc anda :

Tafsirnya dengan bahasa arab :

cmä2çA xä~Eöã  S~j- ûfQ oi ä}  cmä2çA 9jI ä}  8=Yä}  cmä2çA  91ã ä} 91ãp ä} cmä2çA
Õ<9^eäæ >?R%  oi ä}  cmä2çA  xä}=çbeäæ  ú8=%p  cfi oi ä}  cmä2çA û%qjeã  S~j- é~2}  oi ä}
cyäjAü oi  uæ  c%qQ8  äi   k~ÐRæ   ceýAü  xänZeãp  $qjeäæ  r8äçQ  =t]  oi  ä}  cmä2çA   xän*eãp
_eä5  cmã o~æq.2jeã  c1ãp<üp  o~æ=^jeã  c&bywi ée =6B% lã  ûjÐReã  c%äjfap   ûnB2eã
å< ä} êã ä}  o}9eã  hq} lä}8 ä}  o~Rj-ã  $ä]qf6jeã  oi  äjtn~æäip  äjt~Y  äip  L<öãp  $ãqjBeã
o~jeäReã

Subhanaka ya wahidu ya ahadu, Subhanaka ya fardu ya shamadu, Subhanaka ya man ‘ala jamii’l Asyya-i, Subhanaka ya man yuhyi jami’al mauta, Subhanaka ya man malaka wa tarada bil kibriya-i, Subhanaka ya man ta’ajjaja bil qudrati wats tsana-i , Subhanaka ya man qahara ‘ibadahu bil mauti wal fana-i , As-aluka bi ‘adziimi ma da’awtuka bihi min asmaa-ikal husna wa kalimatikal ‘udzma an taskhara lii malaikatakal muqarrabiina wa arwaahakal mahjuubiina  innaka khaliqus samawati wal ardi wa ma fiihima wa ma baynahuma minal makhluqaati ajmaiina ya dayyanu yaumid diini ya allahu ya rabbal ‘alamiina.

   
 Ketahuilah oleh anda Allah swt telah menunjukan jalannya kepada anda sesungguhnya Asma’ ini jika di ukir pada cincin emas atau di ukir pada permata berwarna hijau dengan di ikat logam emas, Kemudian datangilah orang yang terkena penyakit lumpuh di bagian anggota badannya lalu usaplah wajahnya maka si sakit akan sembuh dengan idzin Allah SWT. Apabila anda membaca Asma’ Jupiter ini maka mengigillah dan gemetar semua Arwah yang ada di bumi dan di langit, Asma’ ini dapat anda gunakan untuk menghadirkan Arwah2 besar dan kecil, mereke para golongan ruh tidak akan menentang sekejap mata pun pada pembaca Asma’ ini, mereka dapat anda perintahkan dihadapan anda dengan ta’at pada asma’ allah ta’ala ini, dan tatkala anda berdo’a kepada Allah SWT untuk suatu hajat maka Allah akan melaksanakan apa yang menjadi hajat anda, dan tatkala anda memanggil seorang raja raja ruhani / khodam siapa saja , Maka dia akan hadir seketika di hadapan anda dengan ta’at, tunduk serta patuh pada asma’ allah ta’ala ini, Maka jagalah apa yang aku ucapkan pada anda dari rahasia – rahasia Asma’ ini dan janganlah anda berikan Asma’ ini kepada yang bukan ahli nya dan juga jangan engkau berikan asma’ ini pada orang yang tidak mempunyai Agama serta Aqidah.
    Ketahuilah oleh anda sesungguhnya rahasia rahasia pengamalan Asma’ ini tidak akan sempurna  kecuali :
1.    Dengan membersihkan hatimu untuk tuhanmu
2.    Dengan meng ikhlaskan niat anda, Do’a anda, kerendahan anda untuk allah swt
3.    Permohonan mu , Ikhlasmu serta perbuatanmu tidak terdapat perkara2 yang tidak di ridhai Allah SWT
Dan tiada daya untuk beribadah kepada Allah dan tiada upaya untuk meninggalkan  ma’siat kepada Allah SWT kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung.

bagi anda yang menginginkan Asma’ Jupiter ini secara lengkap baik tatacara maupun khasiat serta manfa'at  silahkan kirimkan Maharnya Rp 500.000 ke rek Bank Mandiri No rek 13000 8888 6661 A/N Heri Rohedi  kemudian konfirmasi  ke +62 856 224 8888 atau ke 022 7344 3999.

 
T A M M A T

No comments:

Post a Comment