Monday, December 14, 2009

ASMA' TSAQUFAH UTARA


-->
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
(ASMA’ TSAQUFAH MUSIM SEMI/ ARAH UTARA)
24 Sept – 23 Des / Arah Mata Angin Utara

AQSAMTU ALAIKA YA ANYAILA WA HARHAYAILA WA SAR ‘AYAILA WA ‘ALAR RIHIS SYADIDI WA ‘ALAS SYAMSI WAL QOMARI AS ALUKUM AN TANZILUU FI MAKANI WA TAMTASILU JAMI’A MA AMARTUKUM BIHI WA MAATLUBUHU MINKUM AS ALUKA ALLOHUMMA YA NURON NUURI WA YA MUDABBIROL UMURI WA YA A’LIMAL ASRORI ANTALLOHUL MALIKUL QOHHARU LA ILAHA ILLA ANTA LA MA’BUDA SIWAKA ( YA ALLOHU 3X ) BI HAQQI HADZIHIL ASMAIL ‘IDZOMI ( ALLOHU 3X ) AL’ALIYYUL ‘ADZIMUL HAKIMUL KARIMUL HAYYUL QOYYUMUL FARDUS SOMADU ALLOHU ALLADZI LAM YALID WA LAM YULAD WA LAMYAKUN LAHU KUFUWAN AHAD AS ALUKA BI ;IJJATIKA WA ISTIWAIKA ‘ALA ‘ARSYIKA AN TAQDIYA HAJATI WA AN TASKHOROLI SOHIBAL YAUMI WA SOHIBAS SA’ATIS TSAQUFATI WAN NAWAHIL ‘ARBA’ATI INNAKA ‘ALA KULLI SAYIN QODIR FA INNAKA TAQDI WA LA YUQDO ALAIKA ( YA ALLOHU ) ANTAL LADZI LA ILAHA ILLA ANTA IHTAJABTA FALA TURO WA LA YUDROKU NURUKA AMANTU BIKA WA TAWAKKALTU ALAIKA ANTANLLOHUL LADZI YADZILLU LAKA JAMI’A KHOLQIKA WA YAKHDO’U LAKA ANTALLOHUL QOHIRU R ROFI’U JALALIKA TA’ALAYTA FAWQO ARSYIKA FA YASIFU ADZOMATAKA SYAYUN WA LA AHADUN MIN KHOLQIKA YA NURON NUURI QOD ISTANARO MIN NURIKA YA MALIKA WA KULLUN YAFNA WA ANTAL BAQI LA TAHULU WA LA TAJULU YA ALLOHU ANTAR ROHMANUR ROHIMU BI ROHMATIKA TUTFI ANNI GHODOBAKA WA SUKHTOKA WA TARZUQUNI BIHA SA’ADATAN MIN INDIKA WA AN TASKUNANI JANNATAKAL LATI ASKANTAHAL KHOYROTA MIN KHOLQIKA YA ALLOHU.

No comments:

Post a Comment